رای شورا: 30/4/11778
چاپ مطلب

*مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

 

شماره: 11778/4/30
تاریخ: 19/10/1378
پیوست:
 
معاون محترم درآمدهای مالیاتی
 
طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , مفاد نامه مذکور اجمالا حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند , چون دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران ( از قبیل دریافت سپرده , گشایش حساب و غیره ) را ندارند , مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند , در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند , اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی ) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند , هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجها‌ به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند ج ماده 105 و ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد , به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند , چون بموجب بند ج ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( باستثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور ) از ماخذ کل درآمدمشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری ... از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای الف و ب ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده 105 را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است , لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند , چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند , نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود .
 
 
علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
 

مواد قانونی وابسته
  ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: 1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقرر...
 ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس ...
 ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­نمایند به شرح زیر...

تاریخ سند: 1378/10/19
شماره سند: 30/4/11778
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد
 *واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
 *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران
 *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور
 *شعب خارجی
 *تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار
 سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد
 صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی