بخشنامه: 200/99/1
چاپ مطلب

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

شماره: 200/99/1

تاریخ: 1399/01/05

بخشنامه

 

1

1399

مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

م.ا.س

 

مخاطبان/ ذینفعان

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

 

موضوع

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

 

بدین وسیله مصوبه شماره 165233جلسه مورخ 1398/12/27 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

1.­ در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

2.­ در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 1398/12/01 لغایت 1399/02/15 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 تمدید می شود.

3.­ جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1399/09/30 بخشوده می شود.

4.­ تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.

5.­ کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

1.داخلی*      2.خارجی*

مرجع پاسخگویی: معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

 

تاریخ اجرا:

مطابق مفاد مصوبه

مدت اجرا:

 مطابق مفاد مصوبه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی

 

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):-

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون...
 
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- ...
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می ...

تاریخ سند: 1399/01/05
شماره سند: 200/99/1
کد سند: م./64/167/148/1399/1
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (امیدعلی پارسا)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 اصلاح ارزش معاملاتی در مورد عبارت اسکلت بتونی
 *در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام در بورس
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …
 *ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه
 *صورتجلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سالهای 68 الی 70
 *مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
 *محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
 *درخواست متوسط بهای تمام شده ساختمان توسط ممیز کل و نگهداری از صدور برگ تشخیص و رای هیات در مورد پرونده های بساز و بفروشی
 *تعیین ارزش معاملاتی سال 68
 *تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی
 *تاریخ اجرای ارزش معاملاتی سال 1373
 تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی جدید از 84/03/21 و اعتبار گواهیهای مربوطه
 نحوه اجرای الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و ارزش جاری
 دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی