بخشنامه: 211/4471/19688
چاپ مطلب

اعمال معافیت در 82 برای اشخاصی که اظهارنامه نداده اند

 

شماره:19688/4471/211
تاریخ:13/11/1383
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداراه کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
 
نظر به اینکه برخی از مشمولین فصل مالیات بر درآمد مشاغل بابت عملکرد سال 1382خود در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم ننموده و از طرفی در مورد امکان برخورداری این دسته از مودیان از معافیت مقرر در ماده 101 اطلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1382با توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده مذکور نظرات و پیشنهادهایی واصل شده بود،اذا موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رأی شماره 8681-201مورخ19/10/1383مشعر بر عدم تسری شرط مذکور در قسمت اخیر ماده مزبور نسبت به عملکرد سال 1382گردید.و بدین ترتیب اعمال معافیت مفرر در ماده 101اصلاحی درمورد مودیان فوق الاشاره نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1382 ضروری می باشد.
 
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
شماره:8681/201
تاریخ:19/10/1383
پیوست:
 
صورت جلسه
جناب آقای قاسم عزیزی نماینده محترم مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی راجع به زمان اجرای حکم ماده 101 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نامه ای طی شماره 2134/4 مورخ 4/9/1383 عنوان جناب آقای حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مرقوم فرموده اند که عین متن آن عبارت است از:
 "احتراما پیرو مذاکرات قبلی به قرار اطلاع وبر اساس مراجعات مکرر دارندگان وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) وهمچنین صاحبان مشاغل (عموما" صاحبان مشاغل حاشیه شهرها وروستاها) که برای پرداخت مالیات بر درآمد وحسب مورد جهت اخذ مفاصاحساب مالیاتی به ادارات امور مالیاتی مراجعه مینمایند، ادارات مذکور معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم را برای عملکرد سال 1382 آنان بدلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی  منظور نمی نمایند. با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیات های مستقیم شرط تسلیم اظهار نامه برای استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد 1382 به بعد می باشد (نه برای عملکرد 1382 وبعد)، لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع را بررسی واقدام لازم را مبذول ونتیجه را به اینجانب اعلام دارند."
رسیـدگی بـه مـرقـومـه یـاد شـده از طـرف ریـاسـت کـل مـحترم سـازمـان مـتبوع به شـورای عـالی مالیاتی ارجاع گـردیده و شـورا در جـلسه مورخ 14/10/1383 موضوع را بررسی ورأی خود را به شرح آتی اعلام نمود.
 
رأی اکثریت :
با عطف توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده 101 مورد بحث ودر نظر گرفتن جمیع جهات از حیث نحوه برداشت مودیان ومأموران ومسئولین مالیاتی از مضمون آن ماده، استنباط کلی دایربر لزوم اعمال حکم مزبور (عدم تعلق معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی نسبت به دوره عمل 1383 وسنوات بعد از آن ) می باشد و حکم مربوط عملکرد سال 1382 را شامل نمی شود.
 
 
سید محمود حمیدی                              محمد رزاقی                             علی اکبر نوربخش
غلامرضا نوری                                       غلامحسین مختاری                   اسدالله مرتضوی
حسن عباسی پناه                                بهروز دادخواه تهرانی                رضا سعیدی امجد
محمد علی سعید زاده
 
نظر اقلیت:
 
به نظراینجانب چنانچه مودیان مالیاتی برای عملکرد 82 تا موعد مقرر قانونی 31/4/83 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننمایند نمی توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 استفاده نمایند.
 
 
اسماعیل ملکان                                                            داریوش آل آقا
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم ...

تاریخ سند: 1383/11/13
شماره سند: 211/4471/19688
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *مالیات متولی و ناظرین موقوفات
 معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 *نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
 نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 *در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
 اعمال معافیت در 82 برای اشخاصی که اظهارنامه نداده اند
 تسریع در قطعی نمودن پرونده های 81 جهت خود اظهاری 82
 مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
 رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11
 در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م
 خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی
 تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی