رای شورا: 30/4/4158
چاپ مطلب

شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات

 

 
شماره : 4158/4/30
مورخ :25/6/67
 
"صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی "
اختلاف نظربین دفترفنی مالیاتی وممیزکلی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ازباب شمول یاعدم شمول مقررات تبصره 3ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن درموردشغل بسازوبفروش موضوع گزارش شماره 559/5/30-10/2/1367منضم به گزارش وارده به شماره 4074/4/30-22/4/1367آقای علی اصغرعابدی مشاورمحترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/3/1367معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/3/1367معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3ماده 257قانون یادشده به شوراارجاع وشورابابحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:
ازآنجاکه مقررات تبصره 2ماده 134مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن ازجهت درآمدهای معوقه واستثنائی که منشاآن پنج فعالیت مداوم یابیشترباشدمقیدومحصوربه درآمدهای حاصل ازحق تالیف و اختراع واکتشاف گردیده ودرمورددرآمدهای مشابه آن ازطرف وزارت متبوع تاکنون فهرستی تهیه وبه تصویب هیات وزیران نرسیده لذادرآمدحاصل ازشغل بسازوبفروش که منشاآن لااقل پنج سال فعالیت مداوم بوده باشدمشمول تبصره مذکورنمی گردد.
محمدتقی نژادعمران   محمدطاهر   محمدتقی قزلباش   محمودحیدری
نظراقلیت :
نظربه اینکه تحقق درآمدناشی ازفعالیت بسازوبفروش بدون فروش املاک غیرممکن است وازطرفی درتبصره 2ماده 134بفروش املاک تصریح شده است و احداث بنای مشمول مالیات بردرآمدبسازوبفروش نیزممکن است مستلزم پنج سال فعالیت مداوم یابیشترباشد،لذادرآمدحاصل ازبسازوبفروش که بافروش ملک   تحقق می یابدازجهت نحوه محاسبات مالیات مشمول مقررات تبصره مذکورخواهدبود.
علی اکبرسمیعی
"مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی "                       صفحه 327
10

مواد قانونی وابسته
 
ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و...
 
ماده 257 ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع...

تاریخ سند: 1367/06/25
شماره سند: 30/4/4158
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *فعالیتهای معدنی
 *معافیت مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و ...
 وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت
 شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات
 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی