رای شورا: 30/4/2750
چاپ مطلب

*زیان اتباشته

 

شماره:2750/4/30
تاریخ:16/04/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 56-5/30-11/1/71 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 7/2/71 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفندماه 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال قضیه از این قرار است که بعضی از واحدهای مالیاتی عقیده دارند شرکتهائی که دارای زیان انباشته هستند نباید از حکم ماده 138ق. م. م مصوب اسفندماه 66 بدلیل مغایرت موضوع با موازین قانون تجارت استفاده نمایند. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اینباره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با ملاحظه اینکه قبلا رای شماره 17/8299-8/6/1366 شورایعالی مالیاتی در مورد مغایرت تقسیم سود از طرف اشخاص حقوقی درصورت داشتن زیان انباشته با قانون تجارت منبی با عدم ارتباط آن با مقررات مالیاتی صادر شده است و به لحاظ مشابهت موضوع مطروحه با آن به نظر هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مفاد رای مذکور در خصوص مورد و نسبت به عملکرد سال 1368 به بعد نیز با رعایت مقررات مربوط جاری است .
 
 محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - علی اصغر محمدی - محمود حمیدی - محمدرزاقی - مجید میرهادی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده
 
چون مقررات ماده 9 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب دیماه 1350 در آئین نامه سازمان تشخیص مصوب اسفندماه 1367 پیش بینی نشده با نظر فوق موافقم .
محمدطاهر
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1371/04/16
شماره سند: 30/4/2750
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *معافیت موسسات چاپ
 *ذخیره بازسازی
 *سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
 *سال مالی
 *زیان اتباشته
 عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی