بخشنامه: 211/5096/3147
چاپ مطلب

پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت

 

شماره:3147/5096/211
تاریخ:26/09/1381
پیوست:
 
 سازمان حسابرسی
 
در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره 14067 مورخ 2/9/1381 آن سازمان عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در تاریخ 5/9/1381 جلسه ای در دفتر فنی مالیاتی تشکیل ونقطه نظرات طی صورتجلسه پیوست تهیه وتنظیم گردیده است وبه شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- در رابطه با سوال اول سازمان، با توجه به قسمت اخیر ماده 108 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که اندوخته های موضوع ماده 138 مربوط به عملکرد سال 1380 و قبل از آن شرایط مربوط در ماده 138 قانون مزبور و دستورالعمل های ذیربط را احراز نموده باشد واین احراز نیز مورد تایید اداره امور مالیاتی به ترتیبی که در ماده فوق الذکر شده است قرار گرفته باشد، انتقال آن به حساب سرمایه از نظر این سازمان بلا مانع خواهد بود ومشمول مالیات نمی گردد.
2- در خصوص بند ((و)) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، برداشت سپرده ذخائر پایان خدمت کارکنان مربوط به سالهای قبل از 1380 از حساب تودیع شده نزد بانک بلا مانع می باشد. ضمنا درمورد عملکرد سال 1380 جهت استفاده از تسهیلات مقرر در بند ((و)) ماده 148 قبل از اصلاحیه احراز شرایط موضوع بند مزبور جهت قابل قبول بودن هزینه مذکور الزامی خواهد بود.
3- در رابطه با سئوال 2و3 با توجه به اینکه سئوال  مطروحه در رابطه با عملکرد سال 1381 به بعدمی باشد، موضوع در دست بررسی است وپاسخ متعاقبا اعلام خواهد شد.  
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...
 
ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات ...

تاریخ سند: 1381/09/26
شماره سند: 211/5096/3147
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 *سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 سود وتخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است
 *در خصوص مراجع ذیصلاح نظارت بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374
 سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می نمایند
 آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ...)
 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه
 *2% آموزش و پرورش جزء هزینه های قابل قبول
 *بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام
 *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
 بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارتی
 آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
 آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی