دستورالعمل: 32/1301/81099
چاپ مطلب

ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

 

 

شماره : 81099 /1301/32

تاریخ : 12/9/86 13

پیوست : ندارد

دستور العمل

 

508

1386

138و132

م

 

مخاطبین / ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

    به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م ضمن ارسال دستور العمل اجرائی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه ، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 ق.م.م و آئین نامه اجرائی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست مودیان محترم مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور ، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستور العمل مذکور ، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است معافیتهای مقرر برا این دسته از مودیان منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد .

 

علی اکبر عرب مازار

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:

تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ

مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903475 با دفترامور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

(دستورالعمل شماره81099مورخ 12/09/1386بر اساس دادنامه شماره670 مورخ25/09/1392 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گرد ید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...

تاریخ سند: 1386/09/12
شماره سند: 32/1301/81099
کد سند: م/132و138/1386/508
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.
 ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م
 اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
 نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
 دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی