رای شورا: 30/4/3114
چاپ مطلب

*معافیت موسسات چاپ

 

شماره: 3114/4/30
تاریخ: 06/04/1373
پیوست:
 
نامه شماره 2593-5/30-16/6/72 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در موردامکان قانونی استفاده شرکتهای چاپ ازمقررات بند الف اصلاحی ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66و اصلاحیه بعدی آن باین دلیل که فعالیتهای مربوط به چاپ جزء فعالیتهای صنعتی بوده و وزارت ذیربط نیز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی میباشد، حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند3 ماده 255قانون مذکوردرشورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: هرچند درقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی فعالیت صنعتی تعریف و احصاء نشده است ، اما سوابق مربوط به احکام مالیاتی دراین خصوص شامل:  الف - جز 13 ماده ازبند4 اولین جدول معافیتهای صنعتی مصوب 29/3/ 1346 وجزء" ز" بند 5 دومین جدول معافیتهای صنعتی مصوب فروردین ماه 1350 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وقت ( موضوع ماده 98قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن ) . ب - بند 26 تبصره 4 منسوخه ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حاکی ازآنست که چاپ نیزبعنوان یکی ازفعالیتهای صنعتی مدنظرمقنن بوده است . بنابراین شرکتهای فعال درامرچاپ هم میتوانند بارعایت سایرمقررات ازتسهیلات موضوع ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارشوند، بدیهی است دراین باره وزارت ذیربط مذکور در بند الف ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانه ای خواهدبودکه حسب صلاحیت قانونی اجازه توسعه یاتکمیل یاایجاد واحدصنعتی جدیدرا صادر می نماید.
 
 
محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- حسن محمدیان
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...
 -...

تاریخ سند: 1373/04/06
شماره سند: 30/4/3114
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *معافیت موسسات چاپ
 *ذخیره بازسازی
 *سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
 *سال مالی
 *زیان اتباشته
 عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی