بخشنامه: 200/93/104
چاپ مطلب

تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران

 

شماره:104/93/200
تاریخ: 10/9/1393
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
104
93
مصوب هیات وزیران
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران
    به پیوست تصویرتصویب­نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 716 مورخ 25/6/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی­های قانونی وزارت راه و شهرسازی(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ مدیریت ساخت و توسعه راه­های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می­ گردد.
مطابق بند(ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوختهسرمایه ای در دفاتر شرکتهای ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می­شود، مبالغ یادشده درآمد محسوب نمی­شود و مشمول مالیات نیست.
اضافه می­نماید با توجه به بند(د) تصویب نامه مذکور ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذیحساب شرکت دولتی ذیربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند.
بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود.
 
علی عسکری
 
تاریخ اجرا : 
از تاریخ 9/7/1393
مدت اجرا :
 مطابق مصوبه
مرجع ناظر :
 دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ :
 فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ ( شماره و تاریخ ): 
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903101 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1393/09/10
شماره سند: 200/93/104
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت
 تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران
 تصویب نامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/6/1393 هیات محترم وزیران
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی