رای شورا: 30/4/9657
چاپ مطلب

*سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن

 

شماره: 9657/4/30
تاریخ:11/08/1372
پیوست:
 
طبق گزارش شماره 2842-5/30- 19/7/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بانک صنعت و معدن باستناد آراء قبلی شورایعالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 22/5/1372 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه گذاری بانک در شرکتها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه گذاری دولت تلقی نمی گردد ، بنابراین سرمایه گذاریهای اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود ، حال آنکه بنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان بلحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیه بانک مرکزی مجاز به جمع آوری سپرده های مردم نمی باشند و منابع سرمایه گذاری خود را از بانکهای دیگر تامین می نماید ، سرمایه گذاری این بانک در شرکتها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. النهایه به منظور اعمال رویه واحد ، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورایعالی مالیاتی را نموده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در جلسه مورخ 9/8/1372 پس از ملاحظه سوابق مربوط و شور و تبادل نظر در این باره بشرح آتی اعلام رای می نماید: پیرو آراء شماره 6450/4/30- 2/7/1367 و 5468/4/30- 28/4/1368 شورایعالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانکها مبنی بر اینکه با ستناد ماده 2 آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانکهای تجاری منابع مورد نیاز بانکهای تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده گذار ویا از محل منابع خود تامین می نمایند و به موجب ماده 3 آئین نامه مذکور مقرر گردیده در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت می گیرد ، بانک گیرنده منابع بوکالت وکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین نامه تجهیز منابع پولی منحصرا" به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند ، اعلامیه بانک صنعت و معدن و سایربانکهای تخصصی نیز دایر بر اینکه سرمایه گذاری آن از محل  سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بوده است بارعایت سایر مقررات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه گذاری اینگونه بانکها خواهد بود.
 
 محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمد رزاقی-  مجید میر هادی-  محمود حمیدی-  علی اکبرنور بخش - علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده.
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1372/08/11
شماره سند: 30/4/9657
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *معافیت موسسات چاپ
 *ذخیره بازسازی
 *سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
 *سال مالی
 *زیان اتباشته
 عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی