تصویب نامه و تصمیم نامه: 2974/37
چاپ مطلب

*آئینامه بند «ب» ماده 138 مربوط به واحدهای مسکونی جهت کارگران

 

شماره:37/2974
تاریخ:16/02/1371
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/1/1370 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن شهرسازی و کار و امور اجتماعی و باستناد تبصره (2) ماده (149) قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمود :
 ماده 1- کارفرمایان کارگاههای بزرگ (به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی وزارتخانه صنعتی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه ) که سود ابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد (30%) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیربنای ناخالص مصوب 5/6/1369 شورای اقتصاد خانه سازمانی احداث نمایند .
 ماده 2- کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد برطرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز ناخالص مصوب شورای اقتصاد بر اساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آئیننامه واگذار نمایند .
 ماده 3- کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم رابرای آماده سازی زمین موردنیاز احداث مسکن کارگران بعمل آورند.
 ماده 4- سازمان تامین اجتماعی مظف است در برنامه سالانه خود پیش بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران بعمل آورد شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
 ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری , اتحادیه اسکان , کارفرمایان , سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دسگر دارندگان اقدام نماید .
 ماده 6- کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ5/6/1369 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار میگیرد.
ماده 7- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تامین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و براساس نرخهای مصوب شورای اقتصاد (مورخ مصوب 5/6/1369 ) اقدام نمایند .
 ماده 8- شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند .
 ماده 9- نظارت بر اجرای این آئیننامه برعهده وزارتخانه های کار و امور اجتماعی , مسکن و شهرسازی و تعاون می باشد .
ماده 10- کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آئیننامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می نمایند حسب مورد مشمول بند ”ب“ ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .
 
 
 احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1371/02/16
شماره سند: 2974/37
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
 *آئینامه بند «ب» ماده 138 مربوط به واحدهای مسکونی جهت کارگران
 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی