رای شورا: 30/4/7060
چاپ مطلب

*داروخانه

 

 
شماره:7060/4/30
تاریخ:06/06/1372
پیوست:
 
گزارش شماره 446-5/30- 30/2/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این مسئله که آیا صاحبان دارو خانه ها بنا به این دلیل که شغل آنها جزء رشته های بهداشتی ودرمانی است . مشمول معافیتهای موضوع مادتین ماده 139 و ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشند یا خیر، حسب ارجاع مشارالیه در جلسه مورخ 2/6/1372 هیئت عمومی شواری عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده رای هیئت مذکور دراین باره بشرح زیر اعلام گردید :
رای اکثریت: نظر به اینکه ، نسخه پیچی داروخانه ها مستلزم کاربرد نظر تخصصی در امور داروئی و درمانی بوده و این امر مستقیما مرتبط با رشته های پزشکی است ، لذا صرفا درآمد حاصل از این قسمت از فعالیتهای دارو خانه ها حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی خواهد بود.
 
 
علی اکبر سمیعی- حسن عباسی پناه- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده
 
نظراقلیت: گرچه رشته های تحصیلی و حرفه ای دارو سازان و دکترهای دارو ساز جزء رشته های پزشکی ، بهداشتی و درمانی است ، اما حسب استنباط از مفاد مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین اصلاحی آنها بشرح مواد 39 و 40 " قانون شود . شورای اسلامی ، صرف خرید و فروش لوازم و مواد بهداشتی و داروئی وسیله دارو خانه ها سبب شمول معافیتهای موضوع مواد مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از این ممر نخواهد بود. با این توضیح که حق خدمات فنی پرداختی به مسئولین دارو خانه بلحاظ آنکه این پرداختی در حقیقت بابت خدمات درمانی و مستقیما" مرتبط با خدمات پزشکی است ، مشمول معافیت موضوع ماده 139 حسب مورد می باشد.
 
محمد تقی نژاد عمران-  محمدطاهر - محمد رزاقی
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 139 –
الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع...
 
ماده 140- در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.


...
 -...

تاریخ سند: 1372/06/06
شماره سند: 30/4/7060
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *داروخانه
 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی