دستورالعمل: 232/1921/101559
چاپ مطلب

درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187

 

شماره:101559/1921/232
تاریخ:16/11/1386
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
کد:
517
86
187
م
 
مخاطبین/ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
درج کد ملی وکدپستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187
احتراما، نظر به اینکه طبق گزارش کانون سردفتران ودفتر یاران، برخی از ادارات امور مالیاتی در گواهی های صادره موضوع ماده 187ق.م.م از درج کد ملی متعاملین وشماره کد پستی مورد معامله خودداری مینمایند، مقتضی است به کلیه مأموران مالیاتی ذیربط تأکید گردد تا اطلاعات مذکور وسایر اطلاعات مندرج در فرم را در گواهی های صادره درج نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی 
 
 
 
 
 
 
شماره:32223
تاریخ:23/10/1386
پیوست:
 
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
باسلام
احتراما، نظر به اینکه درج شماره کد ملی وکد پستی مراجعین در اوراق واسناد ومدارک، اجباری گردیده ودر فرم های گواهی نقل وانتقال آن سازمان محترم نیز محل درج شماره ملی وکد پستی مورد معامله پیش بینی شده است لکن برخی از حوزه های مالیاتی خودرا موظف به تکمیل فرم مذکورندانسته واز تکمیل آن خود داری می نمایند.
خواهشمند است دستور فرمائید تا هنگام صدور گواهی مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، شماره کد ملی متعاملین ونیز شماره کدپستی مورد معامله در گواهی های صادره قید گردد.
 
با احترام مجدد
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران
 
 
 
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
  ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد...

تاریخ سند: 1386/11/16
شماره سند: 232/1921/101559
کد سند: م/187/1386/517
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *پیرو دستورالعمل 2000 تعیین درصد ارزش معاملاتی جهت اجاره
 *دستورالعمل نحوه صدور گواهی املاک
 *نحوه اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان
 *در مورد نحوه صدور گواهی حق واگذاری محل یا درآمد اتفاقی و عدم نیاز به صدور برگ تشخیص
 درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187
 رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه
 مالیات علی الحساب بساز بفروشی
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 *دستورالعمل مالیات نهادها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی