بخشنامه: 30/4/1156/3988
چاپ مطلب

*ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2

 

شماره: 3988/4456/4/30
تاریخ: 11/02/1375
پیوست:
 
ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ماده یک - اشخاص موضوع بندهای 2و4ماده2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66 واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهار نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی بحوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی الحسابهای قبلی پرداخت نمایند. ماده دو - نقل وانتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردیکه انتقال حق واگذاری محل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد نیز اشخاص مزبور و مسئولین اداره امور آنها موظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات خواهند بود. ماده سه - درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای تجاری ، تولیدی ، یا صنعتی ، بساز و بفروشی ، اجاره املاک و بهره برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم بموقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد . تبصره - تاخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیتهای انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق بر اساس اسناد و مدارک ابرازی مودی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود. ماده چهار - هدایا و کمکهای خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.
 
 
مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی و دارائی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دس...
 ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا ...
  ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد...

تاریخ سند: 1375/02/11
شماره سند: 30/4/1156/3988
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (مرتضی محمدخان)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
 *اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه
 *عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات
 *موقوفات در عراق
 واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص
 *مالیات متولی و ناظرین موقوفات
 *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
 *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
 *تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد
 *موقوفات عام
 *موقوفات عام
 واریز مالیات بنیادها تا پایان 80به حساب های خاص
 *مالیاتاملاک مصادره کمیته امداد امام خمینی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی