بخشنامه: 30/4/12060/43405
چاپ مطلب

*کسر مالیات نقل و انتقال اعیان از بساز و بفروشی

 

شماره: 43405/12060/4/30
تاریخ: 08/12/1373
پیوست:
 
بدینوسیله نظر ماموران تشخیص و سایر ماموران و مراجع مالیاتی را به معافیت موضوع ماده 69قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط آن با مالیات بساز و بفروشی موضوع ماده 77 قانون مذکور جلب نموده متذکر میگردد . طبق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار میگیرد , مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور میشود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد , به مالیاتی نقل و انتقال قطعی پرداخت اکتفا خواهد شد . حال اگر مودی برابر حکم قانون معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی بوده باشد این معافیت بالطبع موجب آن نخواهد شد که مودی موصوق در اجرای حکم دیگر قانون یعنی ماده 77 یادشده متضرر و نسبت به کل درآمد حاصل از فروش اعیان مشمول مالیات بساز و بفروشی واقع شود. بنابراین درخصوص مودیان مشمول معافیت موضوع ماده 69 پیش گفته , مواقعی بابت فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی به آنان تعلق گیرد , چنانچه این مالیات معادل یا کمتر از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد , باید از مطالبه و وصول آن خودداری شود و اگر مالیات مزبور بیش از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان فروش رفته باشد , لازم است پس از احتساب مالیات بساز و بفروشی معادل مالیات نقل و انتقال اعیان مورد بحث (ولو چنین مالیاتی بدلیل معافیت وصول نشده است ) از آن کسر و مابقی بعنوان مالیات بردرآمد بساز و بفروشی مورد مطالبه قرار گیرد . یادآور میشود دستورالعمل موضوع این بخشنامه به تایید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است .
 
مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 69 ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و ق...
 
ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم...

تاریخ سند: 1373/12/08
شماره سند: 30/4/12060/43405
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (مرتضی محمدخان)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت
 *کسر مالیات نقل و انتقال اعیان از بساز و بفروشی
 *محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
 تسهیلات خرید مسکن ارزان قیمت و کوچک
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی