ایین نامه: 3550
چاپ مطلب

اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی

 

شماره:3550
تاریخ:05/02/1383
پیوست:
 
ماده 1- ماده 5 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی.
ماده 2- ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده 3- ماده 7 آئین نامه حذف می شود.
ماده 4- در مواد 28،27،10،9،8،و42 آئین نامه، عنوان شغلی ((کارشناس مسئول مالیاتی)) به عنوان شغلی ((کارشناس ارشد مالیاتی)) اصلاح می گردد.
ماده 5- در مواد 46،34،11،10 وبند 3 ماده 33 آئین نامه، عنوان شغلی ((مدیر امور مالیاتی)) به عنوان شغلی ((رئیس امور مالیاتی)) اصلاح می گردد.
ماده 6- متن ماده 13 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 13- تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیرمی باشد.
الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی       به عنوان           کاردان مالیاتی
ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس                 به عنوان           کارشناس مالیاتی
ج- ممیز مالیاتی                                                             به عنوان           کارشناس ارشد مالیاتی
د- سر ممیز مالیاتی                                                        به عنوان           رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی                                                        به عنوان           رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در 6 ماده وبنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ  به تصویب رسیده است
 
 
 طهماسب مظاهری
                                                                               
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...

تاریخ سند: 1383/02/05
شماره سند: 3550
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (طهماسب مظاهری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی
 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
 اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م
 اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات
 اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی