بخشنامه: 200/96/153
چاپ مطلب

ابلاغ بخشنامه شماره 249931 مورخ 1396/11/04 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

شماره: 153/96/200

تاریخ: 16/11/1396

بخشنامه

 

153

96

ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

م

 

 

مخاطبان/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

موضوع

ابلاغ بخشنامه شماره 249931 مورخ 04/11/1396 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

تصویر رونوشت بخشنامه شماره 249931 مورخ 04/11/1396 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با « ایجاد هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها» جهت هماهنگی و همکاری لازم ابلاغ می­گردد.

با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در روند رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است در اجرای قسمت اخیر ردیف 1 بند (ب) دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها و نیز ردیف 2-8 بند (ت) و ردیف های 4، 5، 6، 7 و 10 بند (ت) دستورالعمل مذکور، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعمال و نتایج حاصله را به صورت ماهیانه به دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی منعکس نمایید.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر: دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903806 دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 251ـ مودی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقرر...
 ماده 251 مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن ...
 ماده ??? مکرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مال...

تاریخ سند: 1396/11/16
شماره سند: 200/96/153
کد سند: م/251 مکرر/1396/153
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 آراءقطعی هیأت ها پس از رویت ممیز کل ثبت دفتر بشود
 *ارسال اعتراضات به دفتر فنی مالیات
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است
 *بخشنامه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم
 *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 *تفویض اختیار به اداره کل امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی درخصوص پرونده های موضوع ماده 251 مکرر
 *دستورالعمل در مورد همکاری حوزه های مالیاتی به هیآت مذکور وتسریع در ارسال پرونده ها و اجرای قراردادهای صادره توسط ایشان
 خودداری از وصول بدهی صحیح نبودن یا اخذ تضمین یا معرفی وثیقه برگهای قطعی که مودی به شورا شکایت کرده است
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 در طول یک دوره مالی بیش از یک بار مالیات از اشخاص خارجی مطالبه نشود
 بقاء بخشنامه 16655 در مورد اشخاص حقوقی خارجی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی