رای شورا: 30/5/1877
چاپ مطلب

انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار

 

شماره:1877/5/30
تاریخ:24/6/1367
پیوست:دارد
 
 
اداره کل......
شورای عالی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر حقوقی و امور مجلس
 
به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/6/67 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجارکه در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
 
محمدعلی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 257 ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع...

تاریخ سند: 1367/06/24
شماره سند: 30/5/1877
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض
 رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رأی هم عرض
 تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر
 عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات
 املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه
 شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات
 انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار
 صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود
 راجع به برگ تشخیص متمم بند 3 ماده 257 ق.م.م
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی