رای شورا: 3073/17
چاپ مطلب

راجع به برگ تشخیص متمم بند 3 ماده 257 ق.م.م

 

شماره:20/1837
تاریخ: 22/8/1362
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
 
 
مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان
اداره کل مالیات
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
موضوع
راجع به برگ تشخیص متمم بند 3 ماده 257 ق.م.م
           
به پیوست رونوشت صورتجلسه مشورتی شماره 17/3073
مورخ 18/5/1362 شورای عالی مالیاتی راجع به برگ تشخیص متمم
که در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم صادرشده ابلاغ می گردد.
 
محمود حمیدی
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 257 ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع...

تاریخ سند: 1362/05/18
شماره سند: 3073/17
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض
 رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رأی هم عرض
 تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر
 عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات
 املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه
 شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات
 انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار
 صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود
 راجع به برگ تشخیص متمم بند 3 ماده 257 ق.م.م
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی