دستورالعمل: 260/4697/د
چاپ مطلب

راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام

 

شماره:4697/260/د
تاریخ:01/11/1392
پیوست:
 
دستورالعمل
 
529
92
ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
راستی آزمایی ثبتنام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبتنام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبتنام
نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت ونشانی غیر واقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نموده و با صدور صورتحساب غیر واقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدمپذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مودیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده;لذا به منظور راستی آزمایی هویت و نشانی مودیان مالیاتی،تغییراتی در فرآیند ثبتنام مودیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 05/11/1392 ایجاد گردیده که تائید نهایی ثبتنام مودیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرس www.evat.ir/admin بخش «ثبتنام» قسمت «اطلاعات مودیان ثبتنامشده» گزینه«تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود:
الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیشثبتنام
بررسی اطلاعات هویتی مودیان از طریق بانکهای اطلاعاتی شامل:
پورتال کد اقتصادی،
پورتال اداره ثبت شرکتها،
پورتال سازمان ثبت احوال کشور و...
پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانههای مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مودی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستیآزمایی
کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفا از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مودی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبت
نام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید.
ب) راستی آزمایی در مرحله ثبتنام توسط ادارات کل امور مالیاتی:
واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مودیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل:
1. اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیشثبتنام مودیان،
2. مجوزها و کارت بازرگانی،
3. نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب،
4. مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا،
5. نوع فعالیت مودی،تعیین مرحله مشمولیت مودی و تاریخ شروع فعالیت مودی،
6. اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مودی (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم)،
7. اداره کل صلاحیتدار جهت ثبتنام و شناسایی مودی،
در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند.
تذکر: اداره کل صلاحیتدار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استانها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مودیان بزرگ حسب مورد می باشد.
ادارات کل امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مودی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تائید نهایی ثبتنام اقدام نمایند.
ج) راستیآزمایی ثبتنام مودیان ثبتنام شده قبلی:
به منظور راستی آزمایی اطلاعات مودیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند اقدامات موضوع جزء (1) تا (7) بند «ب» این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بدین منظور برای مودیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینهای جهت «تائید نهایی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد میگردد که ادارات کل امور مالیاتی موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت 25/02/1393
نسبت به راستی
آزمایی ثبتنامهای انجام شده اقدام نمایند.در صورت عدم تائید نهایی ثبت نام مودیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر وکلمه عبور مودی غیر فعال خواهدشد که مسئولیت عواقب ناشی از
 آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود.
لازم به یادآوری است در صورت عدمشناسایی مودیان در آدرسهای اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مودی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخشهای مختلف توسط مودی وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه گواهینامه ثبتنام به مودی، منوط به نهایی شدن ثبتنام مودی با رعایت فرآیند این دستورالعمل توسط اداره کل ذیربط خواهد بود.
علیرضا طاری بخش
      
 
دامنه کاربرد:1- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگو: دفتر نظارت بر امور اجرایی                  
تلفن: 83271066 -021- ، 83271071 - 021
بخشنامههای منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1392/11/01
شماره سند: 260/4697/د
کد سند: ال/ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده/92/529
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
 عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض
 فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
 اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
 آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391
 تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده
 دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام
 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی