ایین نامه: 138461
چاپ مطلب

آیین‌نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف

 

شماره:138461/ت49674هـ
تاریخ:18/08/1392
پیوست:
 
وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390بنا به پیشنهاد شماره 100/30/30571/92  مـورخ 6/7/1392 وزارت نـیرو و به استناد ماده (26)قانـون اصلاح الـگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین
نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده1-در این آیین
نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.
ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف،بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگیهای فنی در کلیه تجهیزات،فرآیندها و سامانههای انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

ماده
2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانههای نیرو و نفت ارایه نمایند.

ماده
3- وزارتخانـههای نفت و نـیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.

ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره
برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.

ماده 5- وزارتخانه
های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآوردههای نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده(11) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آییننامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمیشود، قابل اعمال خواهد بود.
تبصره1-میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآوردههای نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حاملهای انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره3-وجوه اخذ شده مربوط به جریمههای یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.
 
ماده6- وزارتخانههای نفت و نیرو (حسب مورد)موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط گزارش عملکرد آییننامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند.
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1392/08/18
شماره سند: 138461
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 *اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 70
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی