رای شورا: 30/4/1471
چاپ مطلب

*نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی

 

شماره:1471/4/30
تاریخ:02/03/1374
پیوست:
 
گزارش شماره 4559- 5/30 -16/12/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد تعلیق یا عدم تعلیق مالیات نقل و انتقال اتومبیلهائی که در اجرای بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور به کارکنان ذیربط فروخته می شود حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می گردد نظر به اینکه طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فروش اتومبیلهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات و عوارض نمی باشند و از طرفی عمومیت مواد قانونی مربوط به وصول مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری (شامل ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب و تبصره 86 ماده واحده قانون بودجه سال 1361 کل کشور و تبصره 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1362 کل کشور ) ناسخ حکم خاص لایحه قانونی مصوب 27/6/1358 یادشده در فوق نیست , لذا انتقالات موضوع بد الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور توسط دولت مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای سواری نخواهد بود.
 
 محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبرسمیعی - علی افرا- محمدرزاقی - محمودحمیدی - علی‌اکبرنوربخش- عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده
 
 بانتیجه موافقم لیکن مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 را از خدود اتومبیلهای زائد خارج می داند .
 
غلامحسین هدایت عبدی.
 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...
 -...

تاریخ سند: 1374/03/02
شماره سند: 30/4/1471
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *انتقال با اسناد عادی
 *اموال در اختیار ولی فقیه
 برگ تشخیص ارث
 *در خصوص معافیت حق انشعاب و ... قبل از 77/2/24 تاریخ مصوبه تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرحهای فاضلاب
 *شرکت نفت و وابسته
 *نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی
 *در مورد معافیت شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان آب و برق خوزستان
 *شرکت نفت وتابعه
 در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه
 در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...
 مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
 صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
 صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی