بخشنامه: 213/1433/16050
چاپ مطلب

*فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

 

شماره:16050/1433/213
تاریخ:21/09/1383
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان          
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفترفنی
دادستان انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
 
پیرو بخشنامه شماره 15051/1311-213 مورخ 2/9/1383 فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و فرم صورت مجلس آن جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.
 
علی اکبر سمیعی
  
 
شماره: 15051/1311/213
تاریخ: 02/09/1383
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی 
هیأت عالی انتظامی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
پیرو بخشنامه شماره 1349-58-213 مورخ 7/2/1383 به پیوست مجموعه فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.
 
 
علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
فهرست فرمهای مالیاتی اصلاح شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرایی ماده 219
 
ردیف
شرح
ردیف
شرح
1
2
3
4
5
 
6
 
7
8
9
برگ ارزیابی املاک ( مالیات بر ارث)
فرم استعلام در اجرای مواد 34و231
گزارش نهایی رسیدگی پرونده مالیات بر ارث
برگ تشخیص مالیات بر ارث
گزارش محاسبه مالیات در اجرای مقررات ماده 158
فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس
برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی
برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
برگ مالیات قطعی
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
برگ اجرائی
آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(پنج نمونه)
برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی
دستور بازداشت اموال
گواهی موضوع ماده 187
قبض پرداخت یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186
قبض پرداخت مالیات خروج از کشور
قبض پرداخت مالیات (تجمیع عوارض)
قبض پرداخت عوارض(تجمیع عوارض)
قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقیله موتوری
تهیه و تنظیم: دفتر خدمات مالیاتی                                                                        معاونت فنی و حقوقی
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...
 
ماده 3- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌ها...

تاریخ سند: 1383/09/21
شماره سند: 213/1433/16050
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (علی اکبر سمیعی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
 دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 *بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 *تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده بشود
 آئین نامه اجرایی ماده 219
 -دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 *صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
 *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
 *حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 *فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
 اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات
 اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق.م.م
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی