بخشنامه: 2412
چاپ مطلب

*اعلام سهمیه وصول سال 71 و ماخذ پرداخت پاداش

 

شماره: 2412
تاریخ: 26/01/1371
پیوست:
 
همانطورکه اطلاع دارید، باتائیدات خداوند متعال وتلاش ایثارگرانه همکاران عزیز کادرمالیاتی و پشتیبانی سایرکادرهای وزارت متبوع ، وصولی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به رقمی معادل 2765 میلیارد ریال ( یعنی حدود 16 درصد بیش از پیش بینی بودجه مصوب ) بالغ گردید. فرصت راغنیمت شمرده وازتلاش صمیمانه عموم همکارانی که درحد توان خود درتحقق این امر مهم موثر بوده اند، سپاسگزاری وتقدیر مینماید. ازآنجاکه سال 1371، چهارمین سال ازبرنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ومتضمن رشد فزاینده تراقتصاد کشوربه ثمرنشستن برنامه های تولیدی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربخش های مختلف اقتصادی میباشد، مقتضی میداند همزمان با ابلاغ سهمیه وصول ادارات ، نکاتی رابعنوان خطوط کلی برنامه اجرائی دستگاه مالیاتی درراستای اهداف پیش بینی شده سالجاری یادآوری نماید تابنحو مقتضی باطلاع همکاران محترم درتمامی سطوح سازمان برسانند:
1- سهمیه وصولی هراداره که به تفکیک منابع مالیاتی درپایان همین دستورالعمل درج گردیده ، درچارچوب ظرفیت مالیاتی کشور و باتجزیه و تحلیل آماروارقام وصولی و براساس ضوابط علمی توسط حوزه معاون محترم اقتصادی برآورد تعیین گردیده است ، درمقایسه باظرفیت بالقوه مالیاتی کشور بین 30 تا 70 درصد فاصله دارد وبنابراین ، باسوابقی که ازهمت همکاران گرامی درسالهای گذشته وجود دارد، امید آن میرود که بااستعانت ازالطاف الهی ، سهمیه سالجاری نیز بیش ازارقام برآوردی به حیطه وصول درآید0 بدیهی است که افزایش سهمیه سالجاری نسبت به سال گذشته درمنابع مختلف ، نباید بمنزله افزایش سهمیه مالیات مودیان درشرایط ثابت تعبیر گردد، بلکه افزایش مزبور بایدازطریق شناسائی مودیان وکشف درآمدهای واقعی درآن منبع مالیاتی تامین شود والقاءاینگونه تعبیرات ازطریق برخی ماموران تشخیص به مودیان در گذشته موجبات پاره ای نتیجه گیریهای منفی و طرح شکوائیه هائی رافراهم نموده است .
2 - وصول سریع وبموقع مالیاتها درراس برنامه های اجرائی سالجاری قرار خواهد گرفت 0 برای تحقق این منظور ، اقدام سریع نسبت به وصول مالیاتهای متعلق به سود مندرج دراظهارنامه های تسلیمی مودیان تقدم در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مهم درهرحوزه مالیاتی ، ترغیب وهدایت مودیان مالیاتی حل اختلافات مالیاتی ازطریق آقایان ممیزین کل ، تلاش بیش ازپیش آقایان ممیزین کل دررفع اختلافات مالیاتی مرجوعه اولویت داده به طرح پرونده های مالیاتی مهم درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، عدم صدور قرارهای غیرضروری درمرحله رسیدگی هیاتها وبالاخره صدور بموقع اوراق مالیاتی قطعی وحسب مورد ارجاع پرونده مودیان بد حساب به ادارات وصول واجراء مورد توجه آقایان مدیران وسلسله مراتب تشخیص ووصول مالیات خواهد بود0 در تمامی مراحل ، رعایت عدالت وواقعیت درتشخیص مالیاتها مورد تاکید است.
3 - ملاک تخصیص و پرداخت پاداش درسالجاری نیز میزان وصولی ادارات خواهد بود. مضافا" باینکه پاداش افزایش وصولی درمنابع شرکتهای خصوصی ، حقوق مشاغل ، مستغلات ، ارث ، نقل وانتقال وسرقفلی سالانه املاک و0000 و تعاون ملی (کلیه منابعی که مشمول 1% میباشد) مطابق ترتیبات گذشته برمبنای اضافه وصولی نسبت به سال قبل وبه کسانی پرداخت خواهد شد که دراین امر فعالیت موثرداشته باشند0
4 - سهمیه مالیات قابل وصول سالجاری آن اداره کل به تفکیک منابع مختلف بشرح جدول زیرتعیین میگردد: مالیات مشاغل- مالیات مستغلات- مالیات سالانه- مالیات مستغلات - مالیات ارث - مالیات نقل وانتقالات- مالیات املاک مسکونی
 
 
احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 217 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌...
 -...

تاریخ سند: 1371/01/26
شماره سند: 2412
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اعلام سهمیه وصول سال 71 و ماخذ پرداخت پاداش
 *نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی …
 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی