رای شورا: 30/4/9141
چاپ مطلب

*محل فعالیت در مناطق جنگ زده باشد

 

شماره: 9141/4/30
تاریخ: 15/09/1373
پیوست:
 
گزارش شماره 4176-5/30-15/10/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 8/9/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است گزارش مذکور مشعر بر طرح این مسئله است که ” آیا معافیت موضوع تبصره الحاقی ماده 165قانون مالیاتهای مستقیم صرفا شامل مودیان مقیم مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور است که حسب نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی محل فعالیت یا نشانی قانونی آنها در مناطق می باشد یا اینکه شامل فعالیتهای سایر مودیان که در این مناطق جریان داشته لیکن محل اقامت یا نشانی قانونی آنها در خارج از مناطق است نیز خواهد بود ؟ “ ضمنا دفتر فنی مالیاتی نظر خود را طی آن گزارش بر این مضمون اعلام نموده است که با توجه به صراحت صدر تبصره پیش گفته , فعالیت مشمول تسهیلات مقرر در تبصره فقط شامل آن دسته از مودیان مالیاتی میگردد که نشانی قانونی و محل فعالیت آنها در مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور باشد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی موضوع و شور وتبادل نظر به شرح آتی در این خصوص انشاء رای می نماید: در تبصره الحاقی ماده 165قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تنها از مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور نام برده شده است و این مسلما‌ به آن معنی است که حوزه های مالیاتی صالح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی این گونه مودیان باید حوزه های مالیاتی تابع ادارات اموراقتصادی و دارائی همان مناطق باشند بنابراین تسهیلات مقرر در تبصره مذکور را شامل سایر اشخاص ندانسته , نظر دفتر فنی مالیاتی را دایر بر این که ” تبصره یادشده ناظر بر مودیانی است که نشانی قانونی و محل فعالیت آنها در مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور باشد “ تأئید می نماید بدیهی است آن قسمت از درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این تبصره که در خارج از مناطق جنگ زده مزبور عاید آنها میگردد , برابر مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
 
 
 
محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - سیدمحمود حمیدی -غلامحسین هدایت عبدی - محمدرزاقی- محمدعلی سعیدزاده - علی اکبرنوربخش - عین اله علاء
 

مواد قانونی وابسته
 -...

تاریخ سند: 1373/09/15
شماره سند: 30/4/9141
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 * مهریه زوجة فرد متوفی
 *معافیت موسسات چاپ
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *داروخانه
 *مفاصا ارث
 *دادنامه شماره 282 مورخه 81/8/12
 *معافیت مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و ...
 *در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
 چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات
 *عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانونی
 *معافیت نقل و انتقال
 *نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی
 *درآمدهای حاصل از صید ماهی
 *معافیت تولید چوب آلات جنگلی
 *محل فعالیت در مناطق جنگ زده باشد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی