قانون مالياتهاي مستقيم
چاپ مطلب

 • باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 2 ماده قانونی
 • باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 49 ماده قانونی
 • باب سوم مالیات بردرآمد قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 80 ماده قانونی
 • باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 87 ماده قانونی
 • باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 55 ماده قانونی


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

مجموعه ادارات کل شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
لیست اول پایین صفحات

دفتر آموزش
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مودیان
دفتر حقوقی
امور ایثارگران