- - ماده 2000
چاپ مطلب

-
 [1372/01/21][30/5/64] *آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر
 [1372/07/18][10757/ت 282هـ] *آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 8 بودجه 73
 [1374/05/08][4283/ت 15368هــ] *آئین نامه اجرائی تبصره 6 قانون بودجه سال 74
 [1381/02/11][3950] *آئین نامه اصلاحی اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59
 [1382/10/23][59339/ت27213ک] *آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض

 [1368/02/06][30/5/244/5062] *4 درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد
 [1368/02/25][30/5/470/8538] *پیرو 31/1/67 تفویض اختیار به مدیران
 [1368/08/07][30/4/10496/38172] *تمدید پروانه های کسب
 [1370/03/01][30/5/399/6940] *مالیات نقل و انتقال اسناد عادی
 [1370/03/20][30/5/703/13028] *تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی
 [1370/06/10][30/5/702/29506] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 [1371/01/26][2412] *اعلام سهمیه وصول سال 71 و ماخذ پرداخت پاداش
 [1371/08/04][25468] *در خصوص یک در هزار فروش برای محیط زیست
 [1371/08/19][30/5/2438/30291] *پیرو 4/8/70 در مورد املاک توفیقی
 [1373/03/18][30/4/2188/6141] *در خصوص تاریخ استفاده از معافیت
 [1374/02/03][3784] *مرجع ذیصلاح رسیدگی به مودیا مجهول
 [1374/08/23][42592] *مالیات حقوق کارکنان مشاغل
 [1374/11/10][63570] *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 [1375/01/23][2066] *ابلاغ سریع بخشنامه ها به مامورین مالیاتی
 [1375/04/10][15176] *تفویض اختیاری رسیدگی مالیات بانکهای استان
 [1376/01/18][30/4/112/1238] *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 [1376/01/25][2598/37/1943] *جدول حقوق مربوط به سال 76 اتباع بیگانه مقیم ایران
 [1376/04/16][16138] *نحوه وصول مالیات نقل و انتقال انواع ماشین آلات راهسازی
 [1376/04/19][30/4/12379/8612] *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
 [1376/04/23][30/4/3856] *در مورد استفاده کننده از معافیت صادره در زمانیکه توسط حق العملکاری صادر میشود
 [1376/06/23][30/4/6663/26508] *50% تخفیف آزادگان در رابطه با مالیاتهای غیر مستقیم
 [1376/08/18][35790] *ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
 [1376/09/24][30/4/6886/37438] *کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد
 [1378/04/31][30/4/4599/20588] *مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری78/5/2 می باشد
 [1378/05/17][30/4/5269/23746] *کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات
 [1380/03/19][11240] اعلام شماره حسابهای نهادهای انقلاب اسلامی جهت واریز
 [1380/05/22][18279] دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 بوسیله سازمان حسابرسی
 [1381/01/24][30/5/5895] ملاک تشخیص کارخانه یا کارگاه بودن واحد تولیدی پروانه بهره برداری است
 [1381/02/04][4897] در مورد خوداظهاری املاک اجاری مسکونی
 [1381/02/18][30/5/326] *قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز
 [1381/05/09][211/1464] اصلاح قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارمنستان
 [1381/06/16][211/3267] اصلاح ماده 7از فصل سوم آیین نامه ذخایرفنی موسسات بیمه
 [1381/06/17][211/2941] تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
 [1381/07/14][211/4442/1468] *ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه
 [1381/08/11][211/4576/2093] در خصوص تصویب نامه شماره 33219 در مورد آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1381/11/14][211/7057/64186] تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسطکمیسیون تقویم املاک
 [1381/12/07][23080] بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
 [1381/12/17][211/7009/5355] بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
 [1382/01/16][211/7346/58] بخشنامه در خصوص بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه 1381
 [1382/02/09][230/487/4879] *در خصوص ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعهالیتهایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است
 [1382/11/26][211/2042/11866] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان
 [1383/09/30][232/2015/4182] تفسیر ماده 2 قانون محاسبات در مورد وضعیت سازمان مالیاتی کشور
 [1384/01/27][706] *بخشنامه در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 [1384/02/19][211/5082/2247] *فروش خودروهای متروکه وقاچاق
 [1384/04/25][6306] *تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور
 [1384/04/25][211/1138/7282] تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 83/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 [1384/04/25][211/1199/7280] قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376
 [1384/06/07][110/8/5189] *بخشنامه در خصوص رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود
 [1384/07/24][211/2614/13179] بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه»
 [1384/07/27][211/2562/13567] اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
 [1385/03/01][356/7129-213] اجرای فرآیندها و گزارشگری مالیاتی و در راستای استانداردسازی و یکسان سازی روشها
 [1386/04/30][210/38934] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته
 [1388/03/26][230/34530] اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان
 [1390/08/04][10482] ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی ، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان های بین المللی
 [1390/09/07][200/20642] رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه
 [1391/11/01][230/34992/د] واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف
 [1391/12/23][26092] مهلت امضاوثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب ماده 95
 [1392/02/10][200/1749] تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/08/28][260/3697] استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 [1393/05/20][200/93/62] ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری
 [1393/09/25][200/93/112] دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387
 [1395/08/01][200/95/50] ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355هـ در خصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
 [1395/08/01][200/95/51] ابلاغ تصویب نامه شماره 70705/ت 418355هـ مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران در خصوص مبالغ پرداخت­شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری­شده از محل یارانه­ها توسط شرکت­های توزیع برق و توانیر
 [1395/12/17][200/95/105] ابلاغ نمونه فرم برگه نمایندگی قانونی مالیاتی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در اجرای ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1396/11/09][200/96/149] برنامه عملیاتی کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 1396 ( کد فعالیت 961007)
 [1396/11/10][200/96/152] نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
 [1398/01/26][200/98/6] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398
 [1398/05/28][200/98/48] ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

 [1369/08/02][7214/ت/285هـ] *احتساب از اخذ مالیات مضاعف
 [1374/02/11][1361/ت 11463هـ] *فهرست اولویتهای ماده 132
 [1374/12/12][14263/ت/16168هـ] *لغو تصویبنامه شماره 6466/ت15/96
 [1375/04/18][45399/ت 16876ک] *محدوده منطقه آزاد قشم
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
 [1381/08/15][211/4470/2174] *تصویب نامه وزیران در خصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه سازی
 [1381/11/09][51290/ت 27083 هـ] *در خصوص بدهی مالیاتی شرکتهای تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت
 [1382/02/23][5964/ ت 28512 هـ] *ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور
 [1382/04/09][18298/ت27840هـ] *در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 [1383/04/21][20076/ت30983هـ] تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه
 [1384/01/14][971/ت32549ک] *تعیین سیاستهای حمایتی وتشویق صادرات در سال 84
 [1384/04/04][19896/ت33099هـ] *تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
 [1390/08/29][47471/170634] تصمیمیات شورای عالی اشتغال در استان خراسان جنوبی
 [1390/09/01][153224/ت45923هـ] اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو
 [1390/09/01][172096/ت47268هـ] انعقاد قرارداد مشارکت به منظور احداث آزاد راه همدان به کنگاور و تاسیسات جانبی
 [1390/09/01][172374/ت47330 ک] سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051،20 و 10051،90 تا 15/11/1390 شش درصد تعیین
 [1390/09/06][175076/ت47212هـ] برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه
 [1395/05/16][57203/ت 53355هـ] شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
 [1395/06/13][70705/ت 53418هـ] پرداخت مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده ازمحل یارانه ها توسط شرکت های توزیع برق و توانیر

 [1374/01/09][410] *دستورالعمل بخشودگی جرائم
 [1387/03/26][26830] جابجایی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی
 [1387/06/03][231/4434/52395] نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در شهرهای ذیربط.
 [1393/09/10][200/93/534] پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
 [1397/05/01][200/97/8/ص] ابلاغ دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی
 [1398/09/10][200/98/517] نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی

 [1371/11/24][190/71هـ] *اعتبار مواد 107 و 111 قانون شرکتهای تعاونی و لغو رای 3583-68/04/01 شورا
 [1375/12/25][316] *معافیت شرکتهای تعاونی صرفا شامل درآمدهای تحصیلی که مطابق اساسنامه ایشان می باشد
 [1391/07/03][453] ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1395/05/26][354/355] ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
 [1398/11/08][9809970905813105] ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123-1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور

 [1368/02/10][30/4/1096] *معافیت وجوه مالیاتی مربوط به مرافق عامه
 [1368/04/01][30/4/3583] *در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
 [1368/04/03][30/4/3635] *درآمدهای حاصل از صید ماهی
 [1368/04/05][30/4/3816] ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی
 [1368/04/27][30/4/6009] چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات
 [1368/06/29][30/4/9541] *مجمع عمومی
 [1368/07/02][30/4/9705] *معافیت نقل و انتقال
 [1369/05/28][30/4/7195] رفع ابهام از ماده 13 قانون مالیات تعاون ملی
 [1369/07/03][30/4/8732] نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی
 [1369/12/21][30/4/17052] *تجدید ارزیابی دارایی بانکها
 [1371/10/13][30/4/11885] *تفسیر مابه الاختلاف دعاوی مالی
 [1371/12/26][30/4/12855] *محاسبه مالیات شرکت
 [1372/03/18][30/4/4049] *مالیات انتقال به عوض حق واگذاری
 [1372/06/06][30/4/7060] *داروخانه
 [1372/12/16][30/4/14348] *مفاصا ارث
 [1373/04/06][30/4/3114] *معافیت موسسات چاپ
 [1373/04/07][30/4/3138] *معافیت مالیاتی حق الکشف
 [1373/05/11][30/4/4346] *معافیت تولید چوب آلات جنگلی
 [1373/09/15][30/4/9141] *محل فعالیت در مناطق جنگ زده باشد
 [1374/03/02][30/4/1471] *نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی
 [1374/04/07][30/4/3350] *غیر قابل کسر بودن درآمد رهن تصرف
 [1374/11/12][30/4/12963] *معافیت مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و ...
 [1375/05/17][30/4/5471] *تسعیر ارز شرکتهای دولتی
 [1377/07/06][30/4/6905] * مهریه زوجة فرد متوفی
 [1378/04/24][30/4/8129] *عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانونی
 [1381/11/14][211/4753/6460] *دادنامه شماره 282 مورخه 81/8/12

 [1372/06/06][27310] *اعلام شماره حساب مالیاتی بنیاد مستضعفان
 [1376/04/23][1/33352] *یکسان سازی مالیات نهادها
 [1376/08/12][26603] *اعلام شماره حساب موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها
 [1377/02/07][1/25168] *نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها
 [1377/12/17][5/20025] *در موردد تاریخ اجرایی معافیت موسسات فرهنگی تحت پوشش
 [1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام

 [1380/01/28][30/4/321] معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود
 [1380/01/29][30/4/333] عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/01/29][30/4/360] معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/01/29][30/4/331] تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/01/29][30/4/350] اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1380/02/19][30/4/1039] برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/02/23][30/4/1201] برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی
 [1380/02/31][30/4/1419] برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/02/31][30/4/1474] عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/03/07][30/4/1620] اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد
 [1380/03/08][30/4/1704] اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران
 [1380/03/20][30/4/2460] مقررات موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم - منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/03/20][30/4/2492] عدم قبول ذخیره کاهش ارزی سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/03/20][30/4/2519] تبصره6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: فریدن
 [1380/03/29][30/4/2263] اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: کاشان
 [1380/03/29][30/4/2250] شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بر شرکتها
 [1380/03/29][30/4/2257] مالیات بر درآمد اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
 [1380/03/29][30/4/2245] قبول بدهیهای مستند متوفی - منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم
 [1380/03/30][30/4/2476] مالیات حقوق شرکتهای خارجی حسب ماده 88 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/03/30][30/4/2478] عدم رعایت معافیت شرکت از تاریخ بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رودسر
 [1380/04/18][30/4/3036] تشخیص علی الراس درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/04/19][30/4/3049] عدم اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از زمان فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گرمسار
 [1380/04/20][30/4/3091] اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتها- منبه مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز
 [1380/04/25][30/4/3220] تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/04/26][30/4/3313] اضافه نمودن سود دوره انحلال به اقلام دارائی فاقد توجیه قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1380/04/26][30/4/3315] قبول بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مالیات بر ارث
 [1380/04/27][30/4/3374] اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1380/04/30][30/4/3420] هزینه های خارج از ضوابط مواد 147و148 وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/04/30][30/4/3418] معافیت موضوع ماده 132 و تبصره 4 آن و تبصره3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان
 [1380/04/31][30/4/3632] عدم رعایت ماده 76 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1380/04/31][30/4/3602] عدم رعایت شرایط معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/04/31][30/4/3598] تبصره ماده 193 در خصوص عدم تععلق معافیت ماده 132- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: جهرم
 [1380/04/31][30/4/3616] تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/05/08][30/4/3823] عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان
 [1380/05/10][30/4/3908] اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: یزد
 [1380/05/16][30/4/4116] تعیین درآمد از طریق تسعیر حسابهای ارزی وامانی شرکت با نرخ روز ارز از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مبارکه
 [1380/05/27][30/4/4353] کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 وماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ماهشهر
 [1380/05/27][30/4/4340] عدم توجه به بند2 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: بجنورد
 [1380/05/30][30/4/4465] عدم پذیرش هزینه اجاره بابت 5% مالیات اجاره هواپیما- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/05/31][30/4/4555] تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/05/31][30/4/4531] مالیات اجاره املاک انتقالی از شرکتهای تعاونی مسکن- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
 [1380/06/05][30/4/4659] سود پرداخت شده وتخصیص یافته به سهامدار آلمانی ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران وآلمان- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/05][30/4/4664] اجرای ماده 191 قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/20][30/4/5028] اظهارنامه متمم گمرکی مربوط به واردات سال قبل مودی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1380/06/24][30/4/5115] عدم شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها در خصوص درآمدهای کتمان شده- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آمل
 [1380/06/25][30/4/5195] عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/25][30/4/5189] اجرای ماده 248 قانون در خصوص حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان فارس
 [1380/06/25][30/4/5200] احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: نیشابور
 [1380/06/31][30/4/5428] برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/31][30/4/5412] معافیت مالیاتی قانون تشویق احداث واحدهای مسکونی- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
 [1380/06/31][30/4/5395] تأئید انتقال سهام شرکت از طرف مودی وعدم شمول مرور زمان مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/31][30/4/5424] عدم تأئید فعالیت خرده فروشی شرکت بدون وجود مستندات لازم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1380/06/31][30/4/5421] تشخیص درآمد برخلاف ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/31][30/4/5400] عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/31][30/4/5431] عدم رعایت شرایط معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/31][30/4/5440] عدم رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتها توسط ممیز حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/06/31][30/4/5382] عدم رعایت مقررات قسمت ب بند2 تبصره 5 ماده 100 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:یزد
 [1380/06/31][30/4/5413] عدم اجرای مفاد ماده 134 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شیراز
 [1380/07/22][30/4/6023] عدم رعایت تبصره ماده 111 قانون مالیاتها برای پیمانکاردست دوم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/07/30][30/4/6199] تعیین درآمد کمیسیونری بدون دلیل ومدرک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/08/07][30/4/6458] عدم توجه به میزان فروش عمده و عدم اظهارنظر در مورد ضریب- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: لنجان
 [1380/09/10][30/4/7281] تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/09/10][30/4/7285] اجرای ماده 54 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران
 [1380/09/12][30/4/7405] عدم رعایت مفاد تبصره ماده 98 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان
 [1380/09/13][30/4/7460] تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/09/14][30/4/7503] تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت
 [1380/09/21][30/4/7709] عدم اجرای تبصره1 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1380/09/24][30/4/7746] عدم اجرای بندج تبصره 8 قانون بودجه سال77- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس
 [1380/10/02][30/4/7967] اجرای مفاد ماده 163 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1380/10/02][30/4/8014] تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/10/18][30/4/8437] تعیین مالیات نسبت به فروش اموال ودارائی قبل از تاریخ انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
 [1380/10/23][30/4/8557] تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/10/23][30/4/8537] حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1380/10/23][30/4/8527] تعلق حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: بهشهر
 [1380/10/26][30/4/8626] استفاده از ضریب متناسب با نوع شغل- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان هرمزگان
 [1380/10/29][30/4/8687] تعیین مالیات بر اساس صورت وضعیتهای پرداختی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرمان
 [1380/10/30][30/4/8791] اجرای مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی- منبع مالیات:اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1380/11/08][30/4/9026] ارزیابی سهام متعلق به متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: گیلان
 [1380/11/16][30/4/9241] قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/11/27][30/4/9523] چگونگی ارزش دارائی های شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/12/13][30/4/9991] رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1380/12/17][30/4/10508] نحوه احتساب سود حاصل از فروش دارائیها در شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/12/28][30/4/10601] عدم شمول معافیت موضوع ماده 141و138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان
 [1380/12/28][30/4/10575] رعایت مفاد ماده 237 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1380/12/28][30/4/10576] اجرای مفاد ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان اصفهان
 [1380/12/28][30/4/10578] اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شبستر
 [1381/01/21][30/4/251] معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/02/01][30/4/580] برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/02/01][30/4/567] حق جذب و فوق العاده خاص در مالیات حقوق- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/02/10][30/4/848] برگشت هزینه ها وارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی
 [1381/02/11][30/4/893] احتساب مالیات بر اساس ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- ساداره کل مربوط: شرق تهران
 [1381/02/16][30/4/1057] استفاده از ضریب خرده فروشی به جای ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان
 [1381/02/28][30/4/1354] اجرای تبصره ذیل ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/02/28][30/4/1307] شرایط حق جذب در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: استان مرکزی
 [1381/03/01][30/4/1498] 100% معافیت نسبت به کالای صادراتی وبرگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/03/18][30/4/1927] هزینه های غیر قابل قبول وفروش دارائیها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/03/18][30/4/1935] مطالبه مالیات موضوع ماده 104 قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/03/19][30/4/1937] برگشت هزینه های غیر قابل قبول ونحوه اعلام آن به مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
 [1381/03/19][30/4/1961] برگشت هزینه خرید شرکت وافزایش مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/03/20][30/4/2065] هزینه های قبل از بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/03/26][30/4/2241] ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 در مورد انتقال کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان
 [1381/03/27][30/4/2317] عدم رعایت مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شیراز
 [1381/03/27][30/4/2323] واگذاری اموال ودارائی ها به شرکتهای عضو- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/03/29][30/4/2435] اجرای ماده 243 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1381/03/29][30/4/2424] محاسبه مالیات بر اساس منافع شراکت- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/04/08][30/4/2633] اجرای مواد 52 و 55 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1381/04/11][30/4/2760] نحوه اجرای بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه 1379- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
 [1381/04/18][30/4/2972] افزایش درآمد مشمول توسط هیأت تجدید نظر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان
 [1381/04/31][30/4/3393] عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج
 [1381/04/31][30/4/3423] تعیین درآمد فرضی به عنوان دارائی دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/05/06][30/4/3622] مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران در بخش غیردولتی- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان
 [1381/05/14][30/4/3820] عدم اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اقلید
 [1381/05/26][201/4166] عدم توجه هیأت تجدید نظر به آگهی انحلال واعتراضات مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بناب
 [1381/05/26][201/4136] تعیین درآمد فرضی کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/05/28][201/4250] سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت توسط دیگران- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: داراب
 [1381/05/28][201/4248] پاداش به اشخاص حقوقی و ماده 82- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/06/23][201/5044] عدم رعایت ماده 132 در مورد پروانه بهره برداری مکمل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/06/24][201/5107] اجرای تبصره ماده 77 قانون- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/06/31][201/5470] عدم توجه به مقررات نرخ ارز سیستم بانکی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس
 [1381/06/31][201/5452] بند 2 ماده 97 قانون مالیاتها- ضرائب خرده فروشی وعمده فروشی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/06/31][201/5486] کسر هزینه های قابل قبول از درآمد مشمول مالیات- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
 [1381/06/31][201/5566] قبول بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم
 [1381/06/31][201/5500] مغایرت صورتهای مالی شرکت با اظهارنامه ارسالی از طرف بانک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان
 [1381/06/31][201/5493] مبدا شروع دوره معافیت مالیاتی تاریخ شروع بهره برداری واقعی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1381/06/31][201/5306] lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/06/31][201/5441] درآمدهای کتمان شده شرکت در دوران معافیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/06/31][201/5237] صدور رأی مشروط توسط هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه
 [1381/06/31][201/5335] عدم رعایت معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1381/06/31][201/5314] اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/07/14][201/5900] حق واگذاری محل برای انبارها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/07/16][201/5979] عدم رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/07/19][201/6359] استفاده از اشخاص حقیقی از کد اقتصادی سایرین- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز
 [1381/07/23][201/6141] برگشت هزینه های غیر قابل قبول وضایعات غیر متعارف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
 [1381/07/24][201/6191] اجرای تبصره 4 ماده 53 با توجه به حکم ماده 104 قانون مالیاتها در خصوص کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر گز
 [1381/07/29][201/6369] تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: فارس
 [1381/07/29][201/6480] عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/07/29][201/6368] اعمال معافیت ماده 132 در موارد تشخیص علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/07/29][201/6355] مالیات حقوق کارکنان در خارج از مناطق آزاد - منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: بندرعباس
 [1381/07/29][201/6441] بند8 ماده 91 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: فارس
 [1381/07/29][201/6489] احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/07/29][201/6505] توجه به اظهارنامه مودی در خصوص تعطیل بودن کارگاه- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
 [1381/08/25][201/7152] عدم استناد به تبصره ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1381/08/25][201/7164] مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان
 [1381/08/25][201/7238] تفکیک هزینه های مربوط به فعالیتهای تولیدی معاف وغیر معاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/08/25][201/7156] اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
 [1381/08/27][201/7401] در موارد رد دفاتر قانونی تبصره ماده 98 رعایت گردد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1381/08/27][201/7331] عدم رعایت قوانین ومقررات توسط هیأت موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/08/27][201/7422] حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/08/27][201/7316] صدور رأی هیات و حکم ماده 248 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/09/20][201/8048] تبصره ماده 110 واشتباه محاسبه هزینه استهلاک زیان سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان سمنان
 [1381/09/23][201/8053] عدم رعایت ضریب مالیاتی مناسب با نحوه فعالیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس
 [1381/09/23][201/8067] عدم اعمال معافیت ماده 132 با توجه به تاریخ پروانه بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس
 [1381/09/24][201/8114] مطالبه مالیات از ذخایر طرح و توسعه موضوع ماده 138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/09/24][201/8103] مالیات سود شرکت سرمایه پذیر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زرقان
 [1381/09/24][201/8110] مواد 248 و تبصره 3 ماده 247 و قسمت اخیر ماده 229- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شیراز
 [1381/09/24][201/8102] مالیات سود شرکت سرمایه پذیر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زرقان
 [1381/09/25][201/8137] فعالیت کمیسیونری شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/09/25][201/8144] عدم تعلق درآمد کارگاه به شرکت تضامنی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سبزوار
 [1381/09/26][201/8181] اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
 [1381/09/26][201/8173] اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1381/09/27][201/8264] مالیات فروش کالاهای تولید شده طی دوران معافیت در دوره های بعد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان خراسان
 [1381/09/30][201/8310] اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: نقل و انتقال املاک- اداره کل مربوط: یزد
 [1381/10/14][201/8618] تشخیص مالیات بر مبنای درآمدهای غیر معاف شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1381/10/15][201/8638] رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/10/16][201/8660] تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی - منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: شیراز
 [1381/10/25][201/8996] اختلاف در تاریخ بهره برداری عملی وعدم قابلیت طرح در هیأت ماده 243- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ساری
 [1381/10/29][201/9063] عدم رعایت تبصره3 ماده 247- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سمنان
 [1381/10/30][201/9148] اجرای ماده 67 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- منبع مالیات: استان تهران- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1381/10/30][201/9151] مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1381/10/30][201/9152] مالیات تکلیفی و هزینه های برگشتی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1381/11/14][201/9525] عدم رعایت مفادبند3 ماده 244 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گنبدکاوس
 [1381/11/19][201/9629] بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل وانتقال از اتومبیلهای غیر سواری- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: امور مالیاتی همدان
 [1381/11/20][201/9674] عدم اجرای ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجرد
 [1381/11/21][201/9730] عدم حضور در هیأت مانع از صدور رای نمی شود- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: قم
 [1381/11/28][201/9861] اعطای معافیت ماده 132 اولویت یک به کالای تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد
 [1381/11/29][201/9922] مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره های ماده 190 منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/11/29][201/9893] مطالبه مالیات مضاعف از تولید کننده- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
 [1381/11/30][201/9985] تعیین قیمت فروش دارائی شرکت توسط حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/12/19][201/10412] عدم شمول معافیت تبصره7 ماده 132 قانون- منبع مالیات:مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1381/12/20][201/10486] اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
 [1381/12/20][201/10483] شروع بهره برداری و مدت معافیت فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجن
 [1381/12/24][201/10563] رعایت مقررات ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1381/12/27][201/10731] اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتها و تبصره 5 ماده 59- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: غرب تهران
 [1381/12/27][201/10711] اجرای مفاد مواد 63 و 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات:انتقال املاک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شهرری
 [1381/12/28][201/10836] اجرای بند الف وبند ب ماده 107 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1381/12/28][201/10854] معافیت مالیات صادرات کالا- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1381/12/28][201/10886] اشتباه نحوه محاسبه سود سهام شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
 [1382/01/19][201/224] شروع بهره برداری واقعی موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1382/01/23][201/279] تائید اصالت خانه و انبار جزء ماترک متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: یزد
 [1382/01/25][201/373] تشخیص علی الرأس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش در اجرای بند 2 ماده 87- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/01/27][201/447] نحوه محاسبه مالیات تفاوت هزینه با لیست حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/01/30][201/600] اجرای مفاد مواد 242 و 243 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: سقز
 [1382/01/30][201/573] انطباق فعالیت شرکت با موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط
 [1382/01/30][201/497] عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
 [1382/01/30][201/582] اجرای تبصره 8 ماده 53 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1382/01/31][201/619] فسخ و اقاله معاملات- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
 [1382/02/15][201/1012] ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان
 [1382/02/30][201/1525] هزینه های قابل قبول موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
 [1382/02/31][201/1650] برگشت هزینه بدون اقامه دلیل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1382/02/31][201/1660] اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
 [1382/03/11][201/1911] اجرای ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
 [1382/03/12][201/1950] مراکز دولتی و بند 13 ماده 91- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام
 [1382/03/20][201/2187] مفاد بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال 80 و بند 2 دستورالعمل اجرائی شماره 49731 مورخ 79/12/28 وزارتی- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای غیر مستقیم
 [1382/03/24][201/2249] معافیت مناطق محروم موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهین شهر
 [1382/03/25][201/2366] اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان
 [1382/03/26][201/2391] معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/03/31][201/2653] مواد 1و2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم
 [1382/04/17][201/3161] حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 79 وحکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک
 [1382/04/25][201/3449] احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 به حساب شرکت سرمایه گذار- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
 [1382/04/28][201/5312] معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد
 [1382/04/28][201/3494] بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 ومعافیت موضوع ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رشت
 [1382/04/29][201/3549] اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
 [1382/04/29][201/3543] مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 قانون مالیاتها- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: رشت
 [1382/04/31][201/3682] معافیت مالیاتی 50% بدهی مالیاتی آزادگان- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: ارومیه
 [1382/04/31][201/3707] اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1382/04/31][201/3705] تعیین میزان ضایعات غیر قابل قبول علیرغم قبولی دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد
 [1382/04/31][201/3706] تعهد پرداخت مالیات و ماده 182- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: یزد
 [1382/05/15][201/4075] اجرای مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مرکز تهران
 [1382/05/19][201/4158] اجرای معافیت مندرج در ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
 [1382/05/20][201/4228] اجرای معافیت مالیاتی ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان
 [1382/05/20][201/4232] شرایط مزایای پایان خدمت و مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/05/21][201/4275] اجرای ماده 70 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
 [1382/05/25][201/4329] اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1382/05/29][201/4477] تسلیم اظهارنامه شخص حقوقی وشغلی واجتناب از اخذ مالیات مضاعف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/05/29][201/4487] نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
 [1382/05/29][201/4561] مالیات مربوط به شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/05/29][201/4509] اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:آذر شهر
 [1382/05/29][201/4540] عدم اجرای مقررات ماده 247 قانون- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط : آذربایجان غربی
 [1382/05/29][201/4566] تنظیم اظهارنامه بدون اطلاع مودی و عدم انجام معامله- منبع مالیات: حق واگذاربی محل- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1382/05/29][201/4497] انطباق موضوع با بند 3 تذکر دفترچه ضرایب- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: لاهیجان
 [1382/06/11][201/4862] اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
 [1382/06/11][201/4871] تعیین مالیات برای محل سکونت خود و فرزند- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط:استان تهران
 [1382/06/12][201/4896] مالیات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/06/12][201/4910] اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1382/06/26][201/5212] تبصره ماده 193 در خصوص معافیت موضوع 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر انزلی
 [1382/06/26][201/5161] ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/06/31][201/5410] اشتباه در اعمال ضریب مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه
 [1382/06/31][201/5454] اعتراض به تعیین درآمد کمیسیونری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/06/31][201/5408] موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: لرستان
 [1382/07/28][201/5887] معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1382/07/28][201/5876] درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان
 [1382/07/28][201/5903] جمع زیان حاصل از فعالیتهای مصاف با فعالیتهای غیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: دامغان
 [1382/07/30][201/5957] مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/07/30][201/6016] معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/07/30][201/5972] عدم اجرای ماده 248 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: رشت
 [1382/08/13][201/6271] بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان
 [1382/08/17][201/6309] کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
 [1382/08/21][201/6381] تعیین مالیات برای زمین واگذاری- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:مشهد
 [1382/08/21][201/6391] ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شیراز
 [1382/08/26][201/6455] ماده 143 قانون مالیاتها وهزینه های قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوق- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/08/26][201/6457] تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز
 [1382/08/27][201/7388] نحوه محاسبه استهلاک دارائیها وبرگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شازند
 [1382/08/28][201/6592] اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قم
 [1382/08/28][201/6588] عدم اجرای ماده 229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: غرب تهران
 [1382/08/28][201/6586] عدم اجرای حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:ابرکوه
 [1382/09/30][201/7117] عدم اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: همدان
 [1382/09/30][201/7074] عدم رعایت مقررات ماده 244 و تبصره آن- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
 [1382/09/30][201/7100] استرداد اضافه پرداختی مالیات وتهاتر با سهم شهرداری- منبع مالیات: مالیات اضافی- اداره کل مربوط: استان تهران
 [1382/09/30][201/7076] آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان
 [1382/09/30][201/7155] ماده 85 و سازمانهای وابسته به شهرداری- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان
 [1382/09/30][201/7070] برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/09/30][201/7123] شمول معافیت موضوع ماده 133 قانون به تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/09/30][201/7106] تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین
 [1382/09/30][201/7122] رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان
 [1382/09/30][201/71323] رعایت ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/10/08][201/7310] توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/10/10][201/7360] تاریخ بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع ماده 133 قانون - منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک
 [1382/10/16][201/7498] عدم رعایت معافیت موضوع اولویت 3ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:همدان
 [1382/10/17][201/7543] اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
 [1382/10/17][201/7565] تائید اصالت بدهی متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مازندران
 [1382/10/20][201/7598] اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان
 [1382/10/24][201/7732] اعطای معافیت ماده 132 وتبصره 4 آن وماده 141 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
 [1382/10/28][201/7800] اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/10/28][201/7796] عدم رعایت واقعیت امر و عدم شناخت مودی- منبع مالیات:مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
 [1382/10/29][201/7820] فعالیت خارج از حدود اساسنامه شرکتهای تعاونی مشمول مالیات است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1382/10/29][201/7829] برگشت از فروش وعدم پذیرش آن توسط حوزه مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/10/30][201/7934] فعالیت انتفاعی صندوق قرض الحسنه موضوع بند ب ماده 105- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
 [1382/10/30][201/7883] برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/10/30][201/7932] فروش ماشین آلات چاپ شخص حقیقی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/10/30][201/7938] فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/10/30][201/7933] تعیین مالیات برای واحد مسکونی در اختیار فرزند و ماده 57- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران
 [1382/11/14][201/8208] عدم رعایت معافیت صادرات کالا- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
 [1382/11/25][201/8378] اظهارنظر ممیز کل در ظهربرگ تشخیص وبه عنوان نماینده هیأت حل اختلاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/11/27][201/8476] معافیت موضوع ماده 133 قانون و شرکت تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مازندران
 [1382/11/28][201/8494] تخلفات هیأت مدیره وارائه صورتهای مالی غیر واقعی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/12/24][201/9177] برگشت هزینه واختلاف با موضوع مقررات ماده 172- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/12/25][201/9212] معافیت موضوع ماده 132 به واحدهای صنعتی (سردخانه)- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
 [1382/12/25][201/9220] تعدیل مالیات سر قفلی بیش از 20%- منبع مالیات:حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:مرکز تهران
 [1382/12/25][201/9204] تائید اصالت املاک جزء ماترک متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: کرمان
 [1382/12/25][201/9209] تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: مرکز تهران
 [1382/12/27][201/9406] ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
 [1382/12/27][201/9431] تعیین ارزش تجاری ملک- منبع مالیات: انتقال ملک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان
 [1382/12/27][201/9301] هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/12/27][201/9420] معافیت مالیاتی موسسه فرهنگی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
 [1382/12/27][201/9419] عدم اجرای تبصره3 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
 [1382/12/27][201/9429] اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی