آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/05/29 تاثیرعوامل فرهنگی در کاهش فرار مالیاتی
 1396/05/29 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اقتصاد کشور
 1396/05/28 بررسی نقش ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در کاهش مراجعات مودیان مالیاتی
 1396/05/28 الکترونیکی شدن صورت معاملات فصلی و مزایای ناشی از آن
 1396/05/25 بررسی نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه خدمات شهری
 1396/05/24 نقش و تاثیر استقرار پایگاه اطلاعات مالیاتی در پیشبرد اهداف نظام مالیاتی کشور
 1396/05/24 صورت معاملات فصلی، راهکاری برای شفاف سازی اطلاعات اقتصادی
 1396/05/23 ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات ها، کلید شفافیت اقتصادی
 1396/05/23 آشنایی با تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
 1396/05/22 تاثیر مشوقهای مالیاتی در جلب و افزایش مشارکت مودیان مالیاتی

 1396/05/22 معافیت مالیاتی کلید واژه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری
 1396/05/21 بررسی آثار و دلایل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
 1396/05/21 تاثیر مالیات و ارتقاء آموزش همگانی
 1396/05/18 تحقق عدالت اجتماعی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده
 1396/05/18 مزایای ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی
 1396/05/17 اهمیت ارائه صورت معاملات فصلی در نظام مالیاتی
 1396/05/16 نگاهی به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم
 1396/05/16 مزایای مالیات بر ارزش افزوده
 1396/05/15 توسعه نظام سلامت با مالیات بر ارزش افزوده
 1396/05/15 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در شکوفایی اقتصاد

 1396/05/11 تقویت فرهنگ مالیاتی، عاملی موثر در افزایش تمکین مالیاتی
 1396/05/11 تبیین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
 1396/05/10 ارائه الکترونیکی صورت معاملات فصلی و تکریم مودیان
 1396/05/10 مالیات در جهت رفاه و پیشرفت
 1396/05/09 رشد و توسعه نظام مالیاتی در زمین اخلاق و فرهنگ
 1396/05/08 شفاف سازی اطلاعات اقتصادی با ارسال صورت معاملات فصلی
 1396/05/01 بسط عدالت مالیاتی با مالیات برارزش افزوده
 1396/05/03 تمکین مالیاتی و رابطه آن با فرهنگ مالیاتی
 1396/04/01 مالیات و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی
 1396/04/31 نقش و تاثیر مالیات در کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی

 1396/04/31 مزایای ارسال صورت معاملات به صورت الکترونیکی
 1396/04/27 مالیات بر ارزش افزوده، اهرمی کارآمد در عرصه اقتصادی
 1396/04/26 بازنگری قانون مالیات ها در جهت گسترش گردشگری
 1396/04/21 ارتقای فرهنگ مالیاتی زمینه ساز تحقق درآمدهای مالیاتی
 1396/04/21 ترویج فرهنگ مالیاتی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی
 1396/04/21 رفاه اجتماعی و اقتصادی به پشتوانه مالیات
 1396/04/20 نقش و تاثیر طرحهای زیربنایی در ارتقاء فرهنگ مالیاتی
 1396/04/20 اهتمام نظام مالیاتی در خصوص تغییر نگرش مودیان نسبت به پرداخت مالیات
 1396/04/20 فرهنگ مالیاتی و ارتقاء آن از طریق نگرش سیستمی
 1396/04/19 تخصیص منابع مالیاتی به پروژه های عمرانی کشور و اثرات آن بر ترویج فرهنگ مالیاتی

 1396/04/19 ارتقای فرهنگ مالیاتی رسالتی همیشگی و همگانی
 1396/04/19 فرهنگ مالیاتی و اقتصاد مقاومتی دو روی یک سکه
 1396/04/18 نقش فرهنگسازی در تمکین مالیاتی
 1396/04/18 اهمیت توسعه فرهنگ مالیاتی در سیستم اقتصادی کشور
 1396/04/18 چرا باید مالیات دهیم ؟
 1396/04/17 تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصاد
 1396/04/11 نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی
 1396/04/10 نگاهی به نقش مشوق‏های مالیاتی در افزایش اشتغال
 1396/04/07 مراحل اعتراض مالیاتی
 1396/04/04 شرحی بر آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتهای مستقیم
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر ایثارگران
دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی