آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/10/10 رصد تراکنش های بانکی و شفافیت اقتصادی
 1396/10/09 نقش صندوق فروش در شفافیت فعالیت های اقتصادی
 1396/10/09 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در شکوفایی اقتصاد
 1396/10/06 مجازاتهای پیش بینی شده در قانون برای کدفروشان و صادرکنندگان فاکتورهای صوری
 1396/10/06 تمکین مالیاتی و عوامل موثر بر آن
 1396/10/05 مالیات و اقتصاد مقاومتی
 1396/10/05 نقش واحدهای بازرسی مالیاتی در اجرای قوانین مالیاتی
 1396/10/04 نقش درآمدهای مالیاتی در تولید و اشتغال
 1396/10/04 تحلیلی پیرامون برخی از مواد اصلاحی بخش مالیات بر درآمد املاک
 1396/10/03 پیامدهای واقعی فاکتورهای صوری برای اقتصاد ایران

 1396/10/03 سیاست‌های مالیاتی راهکاری برای مقابله با فساد اقتصادی
 1396/10/02 نقش مالیات بر ارزش افزوده بر ارتقای اقتصاد کشور
 1396/10/02 فرهنگ سازی، پشتوانه درآمدهای مالیاتی
 1396/09/29 مشوقها در قانون مالیاتهای مستقیم
 1396/09/29 پرداخت مالیات و تحقق بودجه
 1396/09/28 مالیات بر درآمد حقوق و نحوه محاسبه آن
 1396/09/28 مالیات بر ارزش افزوده و کاهش فاصله طبقاتی
 1396/09/27 تمکین مالیاتی
 1396/09/27 ایجاد سامانه های اطلاعاتی بسترساز عدالت مالیاتی
 1396/09/26 رفاه اجتماعی و مالیات

 1396/09/26 مالیات و توسعه مراکز درمانی
 1396/09/25 مالیات، نبض اقتصاد کشور
 1396/09/25 مشارکت مالیاتی عاملی برای پویایی اقتصاد
 1396/09/22 مالیات و توسعه اقتصادی
 1396/09/22 ثمرات مالیات بر ارزش افزوده
 1396/09/21 مالیات بر ارزش افزوده راهکاری برای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی
 1396/09/21 مالیات عامل توسعه اقتصادی
 1396/09/20 مالیات و آبادانی کشور
 1396/09/20 طرح تحول نظام سلامت با پرداخت به موقع مالیات
 1396/09/19 فرهنگ سازی رکن نخست در ارتقاء درآمدهای مالیاتی

 1396/09/19 فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی
 1396/09/18 نقش مالیات در مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی
 1396/09/18 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقاء عدالت مالیاتی
 1396/09/14 اهمیت تعامل با مودیان و فعالان اقتصادی در تحقق اهداف سازمان مالیاتی
 1396/09/14 عدالت اجتماعی ثمره پرداخت مالیات
 1396/09/13 اخلاق مالیاتی
 1396/09/13 نگاهی اجمالی به بخش مالیات بر درآمد املاک
 1396/09/12 جایگاه و اهمیت مالیات در نظام اقتصادی
 1396/09/12 سیر تحول مالیات در ایران
 1396/09/11 اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تحقق اهداف آن

 1396/09/11 نگرش مودی محوری در نظام مالیاتی
 1396/09/08 جرم شناسی مالیاتی
 1396/09/08 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت های شهری
 1396/09/07 کد فروشی از شاخصه های فرار مالیاتی
 1396/09/05 مقابله با پدیده مذموم فاکتورهای صوری و کدفروشی
 1396/09/05 موارد جرم انگاری در قانون مالیات های مستقیم
 1396/09/04 نقش جرم انگاری مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی
 1396/09/04 ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
 1396/09/01 نقش مالیات بر ارزش افزوده در تامین درآمدهای مالیاتی دولت
 1396/09/01 جایگاه مالیات در نظام اقتصادی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی