آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/03/19 آثار سوء فاکتورهای صوری در اقتصاد
 1397/03/13 آثار فاکتورهای صوری در اقتصاد
 1397/03/13 نتایج زیانبار فرار مالیاتی در اقتصاد کشور
 1397/03/12 صندوق های فروش یک نیاز و یک ضرورت
 1397/03/12 نقش مالیات در توسعه همه جانبه کشور
 1397/03/09 اهمیت و نقش صندوق فروش در افزایش شفافیت اقتصادی
 1397/03/09 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1397/03/08 آثار فرار مالیاتی در جامعه
 1397/03/08 رسانه ها و فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/03/07 فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی

 1397/03/07 مالیات و حقوق شهروندی
 1397/03/06 سامانه های فروشگاهی راهی برای ساماندهی اقتصاد
 1397/03/06 فاکتورهای صوری و راه های مبارزه با آن
 1397/03/05 مالیات در رسانه های جمعی
 1397/03/05 فردایی روشن با تبیین آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1397/03/04 ارسال الکترونیکی صورت معاملات و تحقق دولت الکترونیک
 1397/03/03 نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی نویدبخش آینده ای روشن
 1397/03/02 مالیات و حقوق شهروندی
 1397/03/02 نقش ابزاری مالیات در رشد اقتصادی جامعه
 1397/03/01 ضرورت تغییر نگرش جامعه به مشارکت در پرداخت مالیات

 1397/03/01 مزایای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش
 1397/02/31 صندوق مکانیزه فروش و مالیات
 1397/02/31 مقابله با کد فروشی وفاکتورهای صوری در اقتصاد
 1397/02/30 شفافیت مالیاتی با سامانه های صندوق فروش
 1397/02/29 فاکتورهای صوری سوء استفاده از اعتماد جامعه
 1397/02/29 مالیات بنیان آموزش پایدار
 1397/02/26 تاملی بر پدیده مذموم کدفروشی و فاکتورهای صوری
 1397/02/26 آثار منفی فرار مالیاتی بر نظام اقتصادی کشور
 1397/02/25 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقاء عدالت مالیاتی
 1397/02/25 آثار پرداخت مالیات در جامعه

 1397/02/24 تاثیر فرهنگ‌سازی مالیاتی در اقناع افکار جامعه
 1397/02/24 آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده
 1397/02/23 بررسی و واکاوی پیرامون مالیات بر درآمد حقوق
 1397/02/23 فرهنگ سازی مالیاتی و نقش آن در اقتصاد کلان کشور
 1397/02/22 بازنگری قانون مالیات ها در جهت گسترش گردشگری
 1397/02/22 نقش فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی
 1397/02/19 اهمیت نصب صندوق مکانیزه فروش در اقتصاد و تجارت
 1397/02/19 نقش مالیات در کاهش آلودگی های زیست محیطی
 1397/02/18 اهمیت مبارزه با فاکتورهای صوری در اقتصاد
 1397/02/18 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده درافزایش رفاه اجتماعی

 1397/02/17 تمکین مالیاتی و رابطه‌ی آن با فرهنگ مالیاتی
 1397/02/17 مشارکت مالیاتی بسترساز توسعه و پیشرفت کشور
 1397/02/16 جایگاه و اهمیت مالیات در نظام اقتصادی
 1397/02/16 نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی
 1397/02/15 نقش صندوق فروش در شفافیت اقتصادی
 1397/02/15 فاکتورهای صوری عاملی مخرب در اقتصاد
 1397/02/11 مالیات در خدمت جامعه
 1397/02/11 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1397/02/10 نتایج مثبت پرداخت مالیات در جامعه
 1397/02/10 اثرات پرداخت مالیات

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی