آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/02/09 نقش رسانه ها در معرفی مالیات بر ارزش افزوده
 1397/02/09 درآمدهای مالیاتی بازوی توانمند دولت در اجرای پروژه های عمرانی
 1397/02/08 راههای مقابله با فرار مالیاتی
 1397/02/05 راهکارهای مقابله با پدیده کد فروشی و فاکتورهای صوری
 1397/02/05 بررسی تراکنش های بانکی عامل ایجاد عدالت مالیاتی
 1397/02/04 صندوق مکانیزه فروش و ثمرات آن در مالیات
 1397/02/04 نقش مالیات بر ارزش افزوده در شفافیت اقتصادی
 1397/02/03 مالیات برارزش افزوده راهکاری اساسی در توسعه کشور
 1397/02/03 مالیات و کارت های بازرگانی
 1397/02/02 نقش مالیات بر ارزش افزوده در افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی

 1397/02/01 ارایه خدمات مطلوب آموزشی با پرداخت مالیات
 1397/02/01 کارت بازرگانی و تبعات سوء استفاده از آن در نظام مالیاتی
 1397/01/29 ضرورت مشارکت درپرداخت مالیات
 1397/01/29 نقش نظام مالیاتی در رونق صنعت گردشگری
 1397/01/28 رویکرد مودی محوری در نظام مالیاتی، همسو با حقوق شهروندی
 1397/01/28 تاثیر تراکنشهای بانکی در نظام مالیاتی
 1397/01/27 مبناهای قانونی نظارت بر تراکنش های بانکی مشکوک
 1397/01/27 نقش و تاثیر مالیات در منابع درآمدی دولت
 1397/01/26 مالیات و حقوق شهروندی
 1397/01/26 جلوگیری از فرار مالیاتی با کمک رسیدگی به تراکنش های بانکی

 1397/01/22 آثار زیانبار کد فروشی و فاکتورهای صوری
 1397/01/22 اهمیت صندوق مکانیزه فروش در نظام مالیاتی
 1397/01/21 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1397/01/20 بررسی ارتباط فاکتورهای صوری و کدفروشی با فرار مالیاتی
 1397/01/20 نقش صندوق مکانیزه فروش در کاهش جرائم مالیاتی
 1397/01/19 مضرات فاکتورهای صوری و کدفروشی بر اقتصاد کشور
 1397/01/19 اهمیت مالیات در جوامع پیشرفته و نگرش های جدید به اصول مالیاتی
 1397/01/18 نقش مالیات در برقراری عدالت اجتماعی
 1397/01/18 فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی
 1397/01/15 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مبارزه با قاچاق کالا

 1397/01/15 تبیین مصارف مالیات، تضمین پرداخت آن
 1397/01/14 نگاهی بر مزیت های سامانه های فروشگاهی
 1397/01/14 لزوم شفافیت تراکنش های بانکی
 1397/01/07 ضرورت توجه کارگزاران نظام مالیاتی به حقوق شهروندی مودیان
 1397/01/07 آثار مثبت مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی کشور
 1397/01/06 تاثیر مالیات در توسعه اقتصادی کشور
 1397/01/05 رصد تراکنش های مشکوک بانکی از مسیر قانون
 1397/01/05 گذری بر صندوق مکانیزه فروش
 1397/01/02 صندوق فروش راهکاری برای شفافیت فعالیت های اقتصادی
 1396/12/28 تاملی برارتباط تراکنش های بانکی با فرار مالیاتی

 1396/12/28 نقش مالیات بر ارزش افزوده در ساماندهی مبادلات اقتصادی
 1396/12/27 نقش مالیات در تحقق عدالت اجتماعی
 1396/12/27 مالیات توسعه بخش زیرساخت های کشور
 1396/12/26 مالیات اهرم عدالت اجتماعی
 1396/12/26 مالیات و حقوق شهروندی
 1396/12/23 آثار مخرب فاکتورهای صوری بر بدنه اقتصاد کشور
 1396/12/22 فاکتورهای صوری و نقش مخرب آن در اقتصاد
 1396/12/21 نقش مالیات در توسعه صادرات
 1396/12/21 مجازات‏ها و جرایم پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم
 1396/12/20 پیامدهای کد فروشی و فروش فاکتورهای صوری

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی