آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/04/03 مجازات‏ها و جرایم مطرح شده در قانون مالیات های مستقیم
 1396/04/01 مالیات و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی
 1396/03/31 عوامل موثر بر تمکین صاحبان مشاغل برای پرداخت به موقع مالیات
 1396/03/31 توسعه زیرساخت‌ها در سایه پرداخت مالیات
 1396/03/30 صورت معاملات فصلی دولت الکترونیک و نقش آن در اقتصاد
 1396/03/30 نقش مالیات در توسعه آموزش کشور
 1396/03/29 آشنایی با نحوه ارسال صورت معاملات فصلی
 1396/03/29 تحلیلی بر ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم
 1396/03/28 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مقابله با اقتصاد زیر زمینی
 1396/03/28 نقش صورت معاملات فصلی الکترونیک در نظام مالیاتی

 1396/03/27 نقش مالیات در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
 1396/03/27 بررسی فواید تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیات صاحبان مشاغل
 1396/03/24 صاحبان مشاغل و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱
 1396/03/24 مشوق های مالیاتی و رونق اقتصادی
 1396/03/23 تحقق توسعه اقتصادی در گرو فرهنگ سازی مالیاتی
 1396/03/23 توسعه و رونق اقتصادی با تمکین مالیاتی
 1396/03/22 توسعه اقتصادی با اجرای قانون مالیاتی
 1396/03/22 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور
 1396/03/21 فرهنگ مالیاتی، عاملی موثر درکاهش فرارمالیاتی
 1396/03/21 مالیات بر ارزش افزوده هم گام با توسعه پایدار

 1396/03/20 جرم انگاری، شاخصه ممتاز قانون جدید مالیات‌های مستقیم
 1396/03/20 مشارکت مالیاتی بستر ساز توسعه و آبادانی
 1396/03/17 رونق تولید با بستر سازی سیاست های مالیاتی
 1396/03/17 بررسی سیاست های معافیت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
 1396/03/16 درآمدهای مالیاتی، زیربنای اقتصاد مقاومتی
 1396/03/16 شفافیت اقتصادی ثمره اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
 1396/03/13 نقش مالیات در رویکرد اقتصاد مقاومتی
 1396/03/13 راههای مقابله با فرار مالیاتی
 1396/03/10 تبیین مصارف مالیات عاملی برای ارتقای تمکین مالیاتی
 1396/03/09 ارائه مشوقهای مالیاتی در راستای ایجاد اشتغال

 1396/03/09 تسهیلات مالیاتی صاحبان مشاغل در قبال تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی
 1396/03/08 تقویت واحدهای بازرسی نقطه عطف عدالت مالیاتی
 1396/03/07 حمایت تمام قد نظام مالیاتی از تولید
 1396/03/07 نگاهی بر اهمیت حقوق مودیان در نظام مالیاتی
 1396/03/06 الزام دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
 1396/03/06 مالیات بر ارزش افزوده و رفاه اجتماعی
 1396/03/02 مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها
 1396/03/01 اصلاحات مالیات بر ارث در قانون جدید مالیات‌های مستقیم
 1396/03/01 مراحل هفت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده
 1396/02/31 تشویق و حمایت از صادرات درقانون مالیات های مستقیم

 1396/02/31 نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی
 1396/02/26 اقتصاد رقابتی در سایه سیاست های مالیاتی
 1396/02/26 نگاهی به چشم انداز جهانی مالیات بر ارزش افزوده
 1396/02/25 مروری بر بازنگری مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل
 1396/02/23 هزینه های پنهان فرار مالیاتی
 1396/02/23 نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی
 1396/02/20 نقش ارزش های اخلاق توحیدی در اقتصاد
 1396/02/20 اهمیت صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی طرفین معاملات در تشخیص درآمد مشمول مالیات
 1396/02/19 نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه نظام سلامت کشور
 1396/02/19 مزایای مالیات بر ارزش افزوده برای سیستم اقتصادی کشور

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی