آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1398/01/19 برخورد قضایی با فراریان مالیاتی
 1398/01/18 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعی
 1398/01/17 نگاهی به فرار مالیاتی و شیوه های مقابله با آن
 1398/01/10 برخی تکالیف قانونی مودیان مالیاتی
 1398/01/06 آثار و پیامد فاکتور فروشی در اقتصاد کشور
 1398/01/05 صندوق مکانیزه فروش
 1397/12/28 فرهنگ سازی راهبرد نظام مالیاتی
 1397/12/27 شفافیت اقتصادی با مالیات بر ارزش افزوده
 1397/12/26 پیامدهای استفاده از فاکتورهای صوری
 1397/12/25 خوداظهاری در بازنگری قانون مالیات ها

 1397/12/22 مقایسه تطبیقی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و آلمان
 1397/12/21 تمکین مالیاتی و رابطه‌ی آن با فرهنگ مالیاتی
 1397/12/20 آثار زیانبار فرار مالیاتی در جامعه
 1397/12/19 فرار از مالیات، مانع عدالت اجتماعی
 1397/12/18 مقایسه معافیتهای مالیاتی در ایران و سایر کشورها
 1397/12/18 مروری بر ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم
 1397/12/15 ارتقای فرهنگ مالیاتی تضمین درآمد پایدار
 1397/12/15 اهمیت تبیین نحوه ی مصرف مالیات برای آحاد جامعه
 1397/12/14 آشنایی با برخی ویژگی ها و مزایای مالیات بر ارزش افزوده
 1397/12/14 اثرات نامطلوب فاکتورهای صوری در افزایش روند فرار مالیاتی

 1397/12/13 فرار مالیاتی، از مصادیق مهم جرایم اقتصادی
 1397/12/13 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی
 1397/12/12 نقش طرح جامع مالیاتی در پیشبرد دولت الکترونیک
 1397/12/11 آسیب های فاکتورهای صوری در اقتصاد
 1397/12/08 صندوق مکانیزه فروش چیست؟
 1397/12/08 طرح جامع مالیاتی نقطه اوج تحول نظام مالیاتی
 1397/12/07 ضرورت مشارکت درپرداخت مالیات
 1397/12/07 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در شکوفایی اقتصاد
 1397/12/07 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعی
 1397/12/06 فرهنگ سازی نماد جلب مشارکت های مالیاتی

 1397/12/06 طرح جامع مالیاتی، مسیر گذر از ساختار سنتی به مدرن
 1397/12/05 فرهنگ مالیاتی
 1397/12/05 فرار مالیاتی و فاکتورهای صوری
 1397/12/04 فرهنگ مالیاتی در جهت رشد اقتصادی
 1397/12/04 مالیات بر ارزش افزوده و نظام سلامت
 1397/12/01 فرار از پرداخت مالیات و تبعات آن در نظام اقتصادی
 1397/12/01 نقش فرهنگ در نظام مالیاتی
 1397/11/29 اهمیت صندوق های فروش در افزایش شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی
 1397/11/29 مالیات بر ارزش افزوده وتوسعه متوازن
 1397/11/28 مروری بر طرح جامع مالیاتی

 1397/11/28 ارتقای فرهنگ مالیاتی، کلید افزایش مشارکت مردمی
 1397/11/27 "صدور فاکتور های صوری" و "کدفروشی"
 1397/11/27 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقاء عدالت مالیاتی
 1397/11/27 ساماندهی معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی
 1397/11/27 تحقق عدالت مالیاتی با استقرار طرح جامع مالیاتی
 1397/11/24 فرهنگ مالیاتی در ایران
 1397/11/24 ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی
 1397/11/24 قوانین مالیاتی و اهرم های بازرسی آن
 1397/11/24 مالیات بر ارزش افزوده و توسعه کشور
 1397/11/23 نقش صورت معاملات فصلی در شفافیت نظام اقتصادی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی