آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/07/01 نقش مالیات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت اقتصادی
 1397/06/31 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقای عدالت مالیاتی
 1397/06/25 تمکین مالیاتی
 1397/06/24 تمکین مالیاتی و عوامل موثر بر آن
 1397/06/24 کاهش فاصله طبقاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 1397/06/21 فرهنگ سازی و کاهش فرار مالیاتی
 1397/06/20 مروری بر قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی
 1397/06/19 تمکین مالیاتی و رابطه‌ی آن با فرهنگ مالیاتی
 1397/06/18 نقش واحدهای بازرسی مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی
 1397/06/17 مالیات بر ارزش افزوده

 1397/06/14 نقش سامانه‌های فروش در شفاف‌سازی اقتصادی و مالیاتی
 1397/06/13 فرهنگ سازی مالیاتی راهکاری در جهت کاهش فرار مالیاتی
 1397/06/12 مالیات بر ارزش افزوده و ثمرات آن
 1397/06/11 اهمیت مالیات در جوامع پیشرفته و نگرش های جدید به اصول مالیاتی
 1397/06/10 سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین سلامت و بهداشت و ایجاد امکانات رفاهی مردم
 1397/06/07 فرهنگ سازی در نظام مالیاتی
 1397/06/06 امتیازات تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی درقانون مالیات های مستقیم
 1397/06/05 رویکرد قانون مالیاتها در قبال اشخاص حقوقی
 1397/05/28 مالیات و آبادانی کشور
 1397/05/27 ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات

 1397/05/24 کارایی نظام تشخیص مالیات در تحقق عدالت مالیاتی
 1397/05/23 اتکا به درآمدهای پایدارمالیاتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
 1397/05/22 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 1397/05/21 اثرات زیان آور فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن
 1397/05/20 نقش مالیات ارزش افزوده در مبارزه با قاچاق
 1397/05/17 گسترش فرهنگ مالیاتی زیربنای ارتقاء جایگاه مالیات
 1397/05/16 نقش مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه و توسعه اجتماعی
 1397/05/16 نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 1397/05/15 نگاهی به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 1397/05/15 اهم وظایف اشخاص حقوقی در قانون مالیاتها

 1397/05/13 عوامل موثر در ترویج و ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1397/05/13 اثرات منفی فاکتورهای صوری در نظام اقتصادی
 1397/05/10 نقش اطلاع رسانی در فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/05/10 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان
 1397/05/09 افزایش مالیات در سایه جلب اعتماد مودیان
 1397/05/08 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مدیریت اقتصادی
 1397/05/07 آثار زیانبارفرار مالیاتی
 1397/05/07 موارد جرم انگاری در قانون مالیات های مستقیم
 1397/05/06 لزوم توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی
 1397/05/06 بررسی آثار و دلایل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

 1397/05/03 ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/05/03 فرار مالیاتی مخرب اقتصاد
 1397/05/02 فرار مالیاتی
 1397/05/02 مالیات کلید توسعه اقتصادی کشور
 1397/05/01 نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی
 1397/05/01 فرار مالیاتی و فاکتورهای صوری عوامل بازدارنده در تحقق درآمدهای مالیاتی
 1397/04/31 ارائه اظهار نامه الکترونیکی در راستای مودی مداری
 1397/04/31 فرهنگ مالیاتی
 1397/04/30 آموزش و توسعه فرهنگ مالیاتی
 1397/04/30 فرهنگ سازی مالیاتی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی