اطلاعیه مهم در مورد ثبت نام و تسلیم اظهارنامه - قابل توجه صاحبان مشاغل
چاپ مطلب


صاحبان محترم مشاغل در ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1395 باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
1- چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از مراجع ذیصلاح (مانند پزشکان، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسین مشاور و ...) بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یکی از این محل ها بنا بر اعلام مودی به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد (در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود) این مودیان می ‌ بایست صرفا یک اظهارنامه برای تمام این محل ‌ های فعالیت ‌ تسلیم نمایند.
2- چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت ‌ های شغلی محل مذکور و ارائه یک اظهارنامه برای آن محل می ‌ باشند.
3- چنانچه یک مودی دارای فعالیت ‌ های مختلف (اعم از انفرادی یا مشارکتی) در محل ‌ های متعدد باشد، باید برای هر یک از محل ‌ های فعالیت خود، به صورت مجزا ثبت نام نموده و اظهارنامه مالیاتی مربوط را تا سررسید مقرر حسب مورد در قالب‌های انفرادی یا مشارکتی بطور جداگانه تسلیم نماید.
4- در مورد کارگاه ‌ ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می‌تواند برای کلیه محل ‌ های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام داده و یک اظهارنامه واحد برای این محل های فعالیت ‌ ارائه نماید.
5- مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می ‌ شوند، باید به عنوان یک مودی (در قالب مشارکت) در نظام مالیاتی ثبت نام نموده و شناسه مشارکت مدنی دریافت کنند. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. این مودیان باید اظهارنامه مالیاتی خود را در چارچوب یک فرم اظهارنامه مشارکتی تسلیم نمایند.
6- چنانچه چند مودی با مشاغل متفاوت یا یکسان، بدون وجود رابطه شراکت، در یک محل فعالیت دارند، هر یک از مودیان باید به طور مجزا در نظام مالیاتی ثبت نام و تا سر رسید مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نماید.
7- مودیانی که در بخشی از سال در یک محل فعالیت داشته و در بخشی دیگر در محل دیگری فعالیت نموده ‌ اند، باید با مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به اصلاح تاریخ شروع و خاتمه فعالیت هر محل اقدام و برای هر محل، بطور جداگانه اظهارنامه تسلیم نمایند.
8- مودیانی که در یک مکان بیش از یک فعالیت داشته و قبلا با توجه به موضوع فعالیت در بیش از یک بند از بندهای الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاحیه 31/04/1394 ثبت نام نموده اند، برای عملکرد سنوات 1395 و به بعد مکلفند با توجه به مفاد ماده (2) آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحیه مصوب 31/04/1394 ثبت نام خود را ویرایش کنند و تحت یکی از گروه بندی های سه ‌ گانه جدید قرار گیرند و متناسب با آن اظهارنامه مالیاتی خود را تا سررسید مقرر تسلیم نمایند.

تاریخ خبر: 1396/03/26
کلمات کلیدی: اطلاعیه 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی