سازمان امورمالیاتی، پیشتاز اقدام وعمل
چاپ مطلب

تحقق اهداف اقتصادمقاومتی ودست یابی به منابع پایداردر سایه انجام سیاستگذاری،برنامه ریزی هدفمندوپیش بینی برخی تدابیر راهبردی در سه سال اخیر باعث شد که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه اقتصادی پیشتاز در حوزه اقدام وعمل به توفیقات بزرگی دست یابد.
اینک هفته مالیاتی از 16تا 23تیرماه فرصتی است که در قالب این نوشتار به شمه ای از دستاوردهای ارزنده سازمان مالیاتی بویژه در یکسال گذشته پرداخت و تلاش های موثر وکارآمدی که نیل به تحقق اهداف بزرگ از جمله اجرای طرح جامع نظام مالیاتی همراه با برکات ارزنده شد ، ارج نهاد.
پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در شرایطی که بازارنفت دچار نوسان ها وافت خیزهای شدیدی شده بود،نقطه عطفی در اقتصاد کشور و برگ زرینی در کارنامه مدیریت کارآمدو سازمان برنامه محورامور مالیاتی و توفیقی ماندگاربرای دولت تدبیروامید است.
درشرایطی که قیمت نفت تا بیش از50درصد کاهش یافته بود و درعین حال سهمیه صادرات وفروش نفت با چالش ها وفرازنشیب های حادی همراه بود، کشور و نیاز کشور به منابع پایدار غیر نفتی به امر حیاتی تبدل شده بود ، افزایش درآمدهای مالیاتی توفیق بزرگی است که نمی توان به راحتی از کنارآن گذشت.
تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ودرون زاباعث شدکه دولت و مدیران اقتصادی کشور بویژه مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور دست به اقدام ها،برنامه های کلان نگری زدند، نظیرپیش بینی اجرای طرح جامع اصلاح نظام مالیاتی به لحاظ ظرافت وجامعیت بالا ،ضمن شفاف سازی وصول مالیات افق روشنی از کارآمدی ورونق را در این عرصه بدنبال داشته است.
سیاست «تسهیل گرایانه» پرداخت مالیات با فرایند مشتری مدارانه برای جلب رضایت مودیان مالیاتی از ویژگی های طرح جامع نظام مالیاتی با قابلیت های هوشمند واثربخش است ،زیرا با وجود افزایش وصول مالیات، معافیت های زیادی را برای صاحبان مشاغل به همراه داشته که رویکرد تعاملی ومشتری مدارانه آن غیرقابل انکار است.
رویکرد جلب رضایتمندی وعادلانه محور بودن طرح جامع مالیاتی کشور به گونه ای است که 80درصد میزان مالیات کشوررا کمتراز 20درصد مودیان پرداخت می کنند و حدود 65 درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.
معافیت مالیاتی برای جلب سرمایه گذاری طرحهای تولیدی وصنعتی در مناطق محروم به مدت 10سال وافزایش معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت تا20میلیون ریال از دیگر اقدام های ارزنده نظام مالیاتی است که گامی مطلوب در راستای حمایت از رونق تولید و اقشارکم درآمد محسوب می شود.
نهایت تعامل با مودیان و تقسیط کردن بدهی مودیان آن هم با اتکا به خوداظهاری مالیاتی مودیان یکی از دیگر راهکارهای اثرگذار طرح جامع نظام مالیاتی بوده بگونه ای که در سال 95در کشور هفت هزار و 500مودی برای پرداخت بدهی خود از مزایای تقسیط پلکانی استفاده کردند.
رشد 38درصدی وصول مالیات در سال 95 با وجود پیش بینی معافیت های مالیاتی چشمگیربه گفته کارشناسان حوزه اقتصادی نشانگرکارساز بودن سیاست های مشتری مدارانه سازمان مالیاتی بوده که ضمن افزایش وصول مالیات به رضایت مندی مودیان نیز کمک کرده است.
تقدیر رئیس جمهوری از رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیران و کارکنان این مجموعه، حق شناسی از تلاش های مجدانه ی صاحبان ایده،نیروهای انسانی متخصص ومتعهدی است که نظام مالیاتی کشور را به توفیقات بزرگی رساندند و اینک تکمیل این پیشرفت ها به عرصه ای از کاروتلاش مضاعف تبدیل شده و در عین حال افق روشنی را پیشروی نظام اقتصادی وبرنامه ریزی کشور گشوده است.
مظفر عدالت نسب

تاریخ خبر: 1396/04/18
کلمات کلیدی: روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویرا هفته فرهنگ مالیاتی طرح جامع نظام مالیاتی  مظفر عدالت نسب  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی