نقش مالیات در تامین بودجه
چاپ مطلب

مالیاتها از ابزارهای سیاستهای مالی و مهمترین ارکان هر دولتی تلقی شده و اصلی ترین منبع درآمد آنها است. از طرفی تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی از وظایف مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در این حوزه ها و بویژه در توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می کنند.
در کشورهای توسعه یافته مالیات نقش اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا می نماید و به موازات توسعه یافتگی این کشورها، تکیه آنها بر اخذ مالیات های گوناگون افزایش پیدا کرده و بدین شکل شهروندان این جوامع، پرداخت مالیات را وظیفه خویش برای پیشبرد امور کشورشان می دانند.
در ایران بودجه از دو منبع اصلی نفت و مالیات تامین می‌شود و درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز از عمده ترین منابع درآمدی دولت به حساب می آید اما اتکا به این منبع درآمدی به دلایل مختلف از جمله زوال پذیری و نوسانات شدید قیمت جهانی آن چندان مورد قبول کارشناسان اقتصادی نمی باشد. از اینرو می بایست برای تامین مخارج دولت، جایگزین مناسبی را مدنظر قرار داد که همان درآمدهای مالیاتی می باشد و درآمدهای نفتی را نه برای هزینه های جاری و مصرفی، بلکه بمنظور امور زیربنایی و توسعه زیرساخت های کشور و بهره مندی نسل های آینده از عایدات ناشی از سرمایه گذاری های مناسب آن صرف نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تحول در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، مقررات گوناگونی در ارتباط با نظام مالیاتی به تصویب رسید که بمنظور افزایش کارایی نظام مالیاتی، سازمانی مستقل با نام سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت که تحولی نوین و ارزنده در جامعه مالیاتی و اقتصادی ایران محسوب گردید.
اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت دارد، می بایست برای افزایش درآمدهای مالیاتی فرهنگ سازی و اعتماد سازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشی از در آمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به مالیات اختصاص دهند.
اهمیت و تاثیر مالیات بر اقتصاد سبب شد تا 16 تیر بعنوان «روز مالیات» نامگذاری شود تا شهروندان و دولت با توجه به نقش آن در تامین بودجه و پیشرفت و توسعه کشور، برای تحقق و اعمال آن بسترهای لازم را فراهم آورند و بیش از گذشته به این مهم توجه کنند.
افزایش میزان اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای مالیاتی، یکی از محورهای اصلی و مهم سیاست دولتها در طی سال اخیر بوده است که تلاشهای زیادی در راستای آن صورت گرفته است که طرح جامع مالیاتی را میتوان نمونه ای از این تلاش ها نامید.


تاریخ یادداشت: 1396/12/19
کلمات کلیدی: بودجه 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی