مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان:
90 درصد درآمد استان از درآمدهای مالیاتی تامین می شود
چاپ مطلب

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با بیان اینکه 90 درصد درآمد استان از مالیات است، گفت: میزان درآمد مالیاتی مصوب استانی در سال گذشته 381 میلیارد تومان بوده که مبلغ419 میلیارد تومان تحقق درآمد مالیاتی داشته ایم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داوود طبرسا، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان و دبیر کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان، در نخستین جلسه کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان، با ارائه گزارشی از عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال 96 و مقایسه آن با عملکرد سال قبل افزود: میزان رشد درآمدهای مالیاتی مصوب استانی در سال گذشته بسیار مطلوب بوده است که نسبت به مصوب استانی 110 درصد تحقق درآمد مالیاتی را شاهد بوده ایم که نسبت به یکساله 95 به میزان 9 درصد رشد نشان می دهد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان ضمن تشریح درآمدهای مالیاتی استان اظهار داشت: بیشترین سهم درآمد های مالیاتی به مالیات بر درآمد و کمترین به مالیات برثروت تعلق دارد که از کل درآمدهای مالیاتی 35/4 درصد آن به مالیات بر درآمد 17درصد آن به مالیات بر شرکتهای غیر دولتی و 42/7 درصد آن مالیات بر کالا وخدمات و 4/9 درصد آن به مالیات بر ثروت اختصاص دارد .
وی در ادامه افزود: در سال گذشته، 36/7 درصد از کل درآمدهای مالیاتی از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده می باشد که نسبت به سال 95 حدود 58 درصد رشد داشته و نسبت به مصوب سال 96حدود 148/6 درصد محقق گردیده است .


تاریخ خبر: 1397/04/24
کلمات کلیدی: گلستان 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی