مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه خبر داد:
نام گذاری خیابان مالیات درشهرستان روانسر
چاپ مطلب

مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه در راستای ترویج فرهنگ مالیاتی از نام گذاری خیابانی در شهرستان روانسر به نام مالیات خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ملکشاهی، مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه اظهار داشت: در جهت آشنایی و آگاهی مردم با آثار مثبت پرداخت مالیات در عمران وتوسعه شهری و روستایی، با موافقت شهرداری ، فرماندار و شورای نام گذاری شهرستان روانسر خیابانی به نام مالیات در این شهرستان نام گذاری شد.
ملکشاهی در ادامه افزود: مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت است و نسبت به سایر منابع مالی دولت درآمدی پاک محسوب می شود چراکه مالیات یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم وتوزیع عادلانه ثروت است.
وی هم چنین با اشاره به اهمیت مالیات برارزش افزوده به عنوان یک پایه مالیاتی گفت: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دریافتی از مشمولین به حساب شهرداریها ودهیاریهای استان واریز شده است و این پرداختی می تواند نقش بسزایی درعمران وتوسعه شهری و روستایی شهرستان داشته باشد.
مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه در خاتمه گفت: با پرداخت به موقع مالیات و عوارض می توان توسعه استان ،شهر و روستا ها را شتاب بخشید و به مردم این اطمینان را دادکه تمامی مالیات پرداختی آنان مستقیم وغیر مستقیم در جهت عمران وآبادانی و تامین بودجه استان کرمانشاه هزینه خواهد شد.

تاریخ خبر: 1397/08/19
کلمات کلیدی: کرمانشاه 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی