مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان
ضرورت انجام تکالیف ووظایف قانونی مودیان مالیات برارزش افزوده تا نیمه دی ماه سالجاری
چاپ مطلب

ارزش افزوده
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت تسلیم اظهارنامه دوره پائیز ارزش افزوده و انجام وظایف و تکالیف مودیان مالیاتی خبر داد که در صورت قصور وکوتاهی درانجام به موقع تکالیف طبق قانون مشمول جریمه خواهند شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ،بهای کالاوخدمات مندرج بر صورتحساب خواهد بود و درمواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعی نیست ، مأخذ مالیات بهای روزکالا یا خدمت به تاریخ روز مالیات متعلقه محاسبه خواهد شد .
وی ادامه داد: مودیانی که در تسلیم به موقع اظهارنامه دچارکاستی شوند علاوه بر پرداخت مالیات تعلق گرفته وجریمه تأخیر ،باید معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلقه را درصورت عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد ، وهمچنین جریمه ای معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی رادرصورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر بپردازند .
وی بااشاره به ضرورت ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک وتکمیل صورتحساب توسط مودیان محترم مالیاتی اظهار داشت : عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق و عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق و عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق را شامل می شود .
ایشان از ضرورت پرداخت مالیات برارزش افزوده طبق مفاد قانونی سخن گفت وادامه داد: طبق قانون 23 مالیات بر ارزش افزوده هرگونه تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

تاریخ خبر: 1397/10/12
کلمات کلیدی: عوارض ارزش افزوده 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی