برقراری عدالت مالیاتی از نتایج مثبت مالیات بر ارزش افزوده
چاپ مطلب

در بین انواع مالیات های موجود، یکی از بهترین روش های اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات برارزش افزوده بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی،بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینه های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمین این هزینه ها در جهان امروز مالیات برارزش افزوده است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است.
در قانون، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. مالیات برارزش افزوده از مزایایی چون توان بالا برای دولت، پایه ی گسترده مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش فرارمالیاتی، مشارکت مستقیم مودی در فرآیند مالیات ستانی تکیه به روش خوداظهاری ، اعتماد به مودیان، اجتناب از پدید مالیات مضاعف ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق به اضافه تشویق صادرکنندگان ،رفع نارسایی های مالیاتی سنتی ، ایجاد منبع در آمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت ، ایجاد سیستم مالیاتی مناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای وایجاد تحول در ساختار نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی را می توان نام برد.
از اهداف دیگر مالیات برارزش افزوده می توان به افزایش سهم مالیات در بودجه، برقراری عدالت اقتصادی وشفاف سازی تدریجی در مبادلات اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، کاهش میل به مصرف گرایی وافزایش توان پس انداز جامعه ، تلاش برای رضایتمندی شهروندان، جلب اعتماد عمومی وتکریم مودیان، استفاده از فناوری های نوین وتسهیل خدمت رسانی به مردم اشاره کرد.
با توجه به این که، بخشی از اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها ودهیاری ها، اختصاص
می یابد، زمینه ایجاد وساخت پروژه های عمرانی وزیرساخت های شهری فراهم می شود و شاهد اقدامات چشمگیری در جهت رشد ، توسعه و آبادانی و بهبود شرایط زندگی مردم در سطح کشور خواهیم بود.
دولت در واقع با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از افراد متمکن و توزیع مجدد آن ، از اختلاف درآمد بین طبقات ثروتمند و فقیر کاسته می شود و در نهایت رفاه اجتماعی افزایش می‏یابد که به بهره‏گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور موجب توزیع عادلانه درآمد، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، کاهش فاصله طبقاتی و موجب رونق اقتصادی ، اجتماعی و افزایش سطح خدمات ، عمران و آبادانی کشور می شود.
بنابرین ارتقای کیفیت نظام مالیاتی کشور، تلاش برای رضایتمندی شهروندان، جلب اعتماد عمومی وتکریم مودیان، استفاده از فناوری های نوین و تسهیل خدمت رسانی به مردم ، افزایش دسترسی مودیان به مراکز و حوزه های مالیاتی از مهمترین اقداماتی است که سازمان امورمالیاتی کشور دراجرای مالیات برارزش افزوده به آن توجه دارد.
در خاتمه می توان گفت: از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات دربرنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور درزمینه های مختلف می شود و این مالیات نسبت به سایر مالیات ها منعطف تر بوده وبه دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته وتاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل می رساند.


تاریخ یادداشت: 1397/10/15
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی