اهمیت تبیین نحوه ی مصرف مالیات برای آحاد جامعه
چاپ مطلب

با توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته و پیشرو در امر مالیات ستانی علمی و بنابر نظر اقتصاددانان،کارشناسان، فرهیختگان وآحاد جامعه، به جهت اثر بخشی و کارآمدی هرچه بیشتر نظام مالیاتی و همچنین به جهت ایجاد اعتماد متقابل، لازم است که مردم و نظام مالیاتی شناختی کافی از یکدیگر داشته باشند.
با توجه به رسالت نظام مالیاتی در خصوص ارتقاء آگاهی و دانش مالیاتی آحاد جامعه درتبیین نقش و جایگاه مالیات و آثار پرداخت مالیات در زندگی فردی و اجتماعی آنان ، هریک از افراد جامعه به خصوص مکلفین پرداخت مالیات ضمن پرداخت به موقع مالیات تعیین شده ، این حق را دارند که نسبت به موارد و محل های هزینه کرد مستقیم و غیر مستقیم درآمدهای مالیاتی منظور شده در بودجه سالانه ی دولت از قبیل اجرای طر ح های توسعه ی شهر سازی و عمران روستایی،گسترش و اعتلای آموزش عمومی و آموزش عالی ، ارتقاء کیفیت بهداشت عمومی و گسترش خدمات تخصصی پزشکی و بیمارستانی در شهرهای کوچک و روستا ها،ایجاد و گسترش فناوری نوین ارتباطات همگام با کشورهای پیشرفته و... آگاهی و اطلاع کافی داشته باشند.
در این راستا به عنوان مهمترین الزام تبیین نحوه ی مصرف درآمدهای مالیاتی می توان به این حقیقت اشاره نمود که در صورت شفاف سازی و تبیین نحوه ی مصرف مالیات، آحاد جامعه خصوصا مودیان مالیاتی بطور واضح و ملموس خود را در افتخار مشارکت در طرح های توسعه و آبادانی کشور که میراثی برای نسل های آینده نیز خواهد بود سهیم و شریک دانسته ،پرداخت مالیات به افتخاری بی بدیل برای هر شهروند شرافتمندی شناخته خواهد شد.


تاریخ یادداشت: 1397/12/15
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی