خوداظهاری در بازنگری قانون مالیات ها
چاپ مطلب

قانون جدید مالیات های مستقیم در مورخ 94/4/31 در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور عملیاتی گردید و براساس این قانون جدید برخی تغییرات و تحولات مثبت و اثرگذار در حوزه های مختلف مالیاتی و اقتصادی پدیدار شده است.
از جمله این تغییرات مثبت و کارگشا در قانون جدید مقوله خود اظهاری و بازنگری مجدد آن در قانون جدید مالیات های مستقیم می باشد. همان گونه که در ماده 97 قانون جدید مالیات های مستقیم تصریح شده است، همه اشخاص حقیقی اعم از آنها که مشمول مالیات بوده و یا اینکه مشمول معافیت مالیاتی می باشند، ملزم به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور بوده و در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود، سازمان موظف است تا براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده توسط مودیان از طرح جامع مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی نموده و براساس همان اظهارنامه نسبت به صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نماید.
بدون شک اهتمام به این مسئله می تواند یکی از موثرترین و در عین حال ساده ترین روش های موجود جهت افزایش شفافیت اقتصادی باشد. چراکه با اجرایی شدن این ماده از قانون جدید مالیات های مستقیم تمامی فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی اعم از مشمولین مالیات و معاف شدگان ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارائه اطلاعات و صورت عملکرد خود در نظام اقتصادی کشور خواهند بود. این رویکرد نظام مالیاتی کشور می تواند گام محکم و بلندی در زمینه مبارزه با پنهان کاری در عرصه اقتصادی و اقتصادی زیرزمینی در کشور باشد.پدیده ای که در سال های اخیر پاشنه آشیل بسیاری معضلات و مفاسد اقتصادی در کشور بوده و نیازمند مقابله جدی مسئولان و دولتمردان با مواردی از این دست می باشد.
همچنین شرایط خاص کشور و نیاز جدی بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی باعث می گردد تا مسئولان نظام اقتصادی کشور با نگاهی پویاتر و جدی تر مسئله مالیات و درآمدهای مالیاتی را در راستای افزایش درآمدهای عمومی کشور مدنظر داشته باشند.
امید است که دیگر بخش های اجرایی و نظارتی در کشور نیز با تاسی از قوانین پویایی همچون قانون جدید مالیات های مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده در صدد مبارزه با بخش های پنهان اقتصادی خصوصا مقوله شوم قاچاق در اقتصاد کشور برآمده و زمینه مناسبی برای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور را پدیدار سازند.


تاریخ یادداشت: 1397/12/25
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

بیانیه حریم خصوصی
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی