توسط مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین صورت گرفت:
تشریح اجرای مقررات بند(ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 درخصوص مراکز درمانی
چاپ مطلب

دستورالعمل  بند ک قانون بودجه 1398
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین دستورالعمل موضوع بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان قزوین، مصطفی پورامیدی در خصوص نحوه اعمال مقررات بند مذکور اظهارداشت: بر اساس این دستورالعمل مراکزدرمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها وشرکتهای دولتی که برابر قانون بودجه سال 1398مکلف هستند 10درصد ازحق الزحمه یاحق العمل پزشکی پزشکان را براساس مبلغ صورتحساب مجموع سهم بیمار وسهم بیمه به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر وتاپایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به نام پزشک به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند.
وی اضافه کرد: درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین خاطرنشان کرد: برابر دستورالعمل مورخ 1398/2/31 سازمان امورمالیاتی کشور، پرداختی های مورد نظر صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات ودرآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور پرداخت می شو د .

تاریخ خبر: 1398/03/04
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی