مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان
بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش در راستای حمایت از تولید وفعالان اقتصادی
چاپ مطلب

بی نیاز
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از بخشودگی جرائم قابل بخشش برای مودیان اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی خبر داد وگفت :در راستای حمایت از فعالان اقتصادی ،رعایت اصل تکریم ارباب رجوع وافزایش رضایتمندی مودیان محترم مالیاتی بخشنامه ای مبنی بر بخشودگی جرائم قابل بخشش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد : طبق بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، مودیان اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند درخصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر ومواد 22و23 قانون مالیات برارزش افزوده وهمچنین مواد 169 ،190 ،193 ،197 و199 ق.م.م به عنوان مودی خوش حساب درراستای اجرای مقررات ماده 191 ق.م.م ازمزایای آن استفاده نمایند .
ایشان درادامه خاطر نشان کرد : استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی عملکرد ودوره های مالیاتی سالهای95 ،96 و97 برای مودیانی که طبق مقررات ماده 169 ق.م.م وآیین نامه اجرائی تبصره 3 این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند ،منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سالهای مذکور تا پایان مهرماه می باشد.
وی در ادامه افزود : مودیان محترم اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی تنها در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود (اعم از اصل بدهی وجرائم غیر قابل بخشش )تا پایان سال جاری می توانند از مزایای این دستورالعمل بهره مند شوند.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در مورد چگونگی تخصیص بخشودگی جرائم قابل بخشش برای مودیان محترم اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی یادآور شد:مودیان محترم یاد شده در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 98/7/30 معادل 100 درصد جرائم قابل بخشش خواهدبود.
بی نیاز همچنین خاطر نشان کرد :درصورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 98/1/9تا پایان سالجاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری وپروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط به ازای هرماه معادل 2درصد وبرای سایر مودیان معادل 4 درصد از بخشودگی کسر می گردد.
وی همچنین درپایان یادآور شد : مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 20 اسفندماه سالجاری به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.

تاریخ خبر: 1398/05/10
کلمات کلیدی: بخشودگی جرایم 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی