آشنایی با بخشی از مقررات استفاده از صندوق مکانیزه فروش
چاپ مطلب

یکی از مهمترین برنامه‌های مالیاتی و تکلیف شده در برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش می باشد. این صندوق به عنوان ابزاری برای ساماندهی وضعیت اخذ مالیات از شفافیت مالیاتی در درآمد اصناف، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و یا کم اظهاری درآمدها است.
سامانه صندوق فروش، سامانه‌ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحدکسب و کار را دارد.
هر یک از صندوق های فروش علاوه بر اینکه دارای شماره شناسه اختصاصی هستند، از یک حافظه الکترونیکی نیز برای ثبت مستمر اطلاعات برخوردار می باشند که حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد.
اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.irاقدام نمایند.
همچنین صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی های فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می شوند، مکلفندظرف چهارماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه اقدام کنند.
اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه اختصاصی، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند.
اشخاص مذکور در همین راستا می بایست شماره حساب یا حساب های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند.
سامانه های صندوق فروشی که دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا وخدمات )، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالاباشد، اطلاعات خروجی آن ها حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مالیات های مستقیم خواهدبود.
درصورتیکه فعالیت واحد کسبی به هر دلیلی متوقف (دایم یاموقت) گردد توقف فعالیت بیش از یک ماه می بایست حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف، از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان و یا به صورت مکتوب از طریق پست سفارشی به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد. درمواردی که این توقف فعالیت واحدکسبی به حکم مراجع ذیصلاح قانونی و یا وقوع حوادث غیرمترقبه باشد، این زمان به سه ماه افزایش می یابد.
اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آن ها تغییر می کند نیز مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را به همین ترتیب به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمولی که ملزم به استفاده ازسامانه صندوق فروش شده هستند درصورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای مدت دو سال اولب خشوده خواهدشد.
همچنین عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورت حساب خریدوفروش، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهدبود. مأخذمحاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهدبود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

تاریخ یادداشت: 1398/06/11
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی