شیوه ‏های ترویج فرهنگ مالیاتی در کشور
چاپ مطلب

فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش وعکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی است.
این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مامورین مالیاتی در بکار گیری ومراجعه با مودیان نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است وچگونگی روابط مردم یک جامعه متاثر از عوامل عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و.......آن جامعه می باشد.
بدیهی است سطح دانش، فرهنگ، آرمان ها، ارزش های سیاسی واجتماعی عوامل مهمی هستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحت تاثیر قرار می دهد. فرهنگ سازی در عرصه مالیات فقط به مردم مربوط نمی شود، بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی دارد که باید به آن ها توجه کند چون هم مالیات می گیرد وهم آن را هزینه می کند.
در هر سرزمین وجامعه ای مردم ودولت دو طرف نظام مالیاتی اند .برای این که نظام مالیاتی با حداکثر کارآمدی واثر بخشی همراه شود، باید هر دو طرف از یک دیگر شناخت جامعی داشته باشند وبه طور مستقیم وغیر مستقیم بتوانند رفتار یکدیگر را ارزیابی واعتماد سازی کنند.بنا براین باید مردم درباره نحوه دریافت مالیات عادلانه، متوازن بودن آن وهمچنین عدالت در هزینه کردن آن اطلاعات وشناخت شفافی داشته باشند.دراین زمینه، اطلاع مردم از آنچه که مالیات به چه مصارفی می رسد، می‏تواند در تبیین آثار پرداخت آن نقش حساسی ایفا نماید.
.برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می بایست سطح فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه به گونه ای ارتقا داد که مالیات دادن برای مردم مانند انجام عبادت و پرداخت خمس مال باشد و آن را یک فریضه بدانند. سیاست ها واصلاحات مالیاتی از اهداف برنامه های توسعه کشور است و می توان اصلاح در نظام مالیاتی را بر سه اصل استوار کرد: تنظیم نظام مالیاتی قابل فهم وساده نخستین اصل است یعنی مقررات مالیاتی طوری وضع شود که برای همه ی مودیان به راحتی قابل درک باشد .ثبات در نظام های مالیاتی وقابل پیش بینی بودن بار مالیاتی برای مودیان اصل دوم است. مودیان براساس قوانین ومقررات موجود برنامه ریزی می کنند واگر قرار باشد هر روز قوانین ومقررات جدیدی از راه برسد، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.
قوانین ومقررات باید طوری تنظیم شود که متناسب با شرایط فعلی جامعه باشد وافراد با میل ورغبت بشتری مالیات بپردازند واحساس کنند که این پول خودشان نیست، بلکه دینی است که به مردم وجامعه دارند
اصل سوم پرهیز از ناعادلانه بودن مالیات ستانی است که موجب فرار مالیاتی می شود. بنابراین تلاش در جهت شناسایی منابع مالیاتی جدید وداشتن آمار واطلاعات به روز، ترویج فرهنگ خوداظهاری در پرداخت مالیات، ایجاد اعتماد متقابل بین مجامع صنفی وتشکل های حرفه ای، آشنا ساختن مردم از آثار مثبت پرداخت مالیات در جامعه وجلب اعتماد متقابل بین ممیز ومودی، ایجاد اطمینان از هزینه ی وصول مالیات در گسترش رفاه اجتماعی از جمله گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه می باشد.
آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ها وهزینه های عمومی از راه های کاهش فرار مالیاتی است . اگر چنین حسی در مردم یک کشور به وجود آید که گرفتن مالیات به وسیله ی دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن ها و فرزندانشان است، آن وقت معضلی به نام فرار مالیاتی برای دولت وکابوسی به نام مالیات برای مودیان وجود نخواهد داشت.


تاریخ یادداشت: 1398/06/31
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی