مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
کاهش فرار مالیاتی با دسترسی به اطلاعات مودیان
چاپ مطلب

مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات مالیاتی مودیان، موجب کاهش فرار مالیاتی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بیگدلی، مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری، یکی از راه های دستیابی به توسعه‏ اقتصادی را هوشمند سازی نظام مالیاتی برشمرد.
بیگدلی افزود: پایانه های فروشگاهی و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از ظرفیت های مهم نظام مالیاتی برای دستیابی به ریز داده های مربوط به فعالیت اقتصادی در کشور می باشند.
وی هم چنین، فرارمالیاتی را مهمترین چالش نظام مالیاتی دانست و گفت: حذف فرار مالیاتی موجب عدالت مالیاتی، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و به تبع آن تامین هزینه های جاری و عمرانی و رشد و توسعه همه جانبه کشور می شود.
مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری در خاتمه با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی، افزود: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت‏های اقتصادی افراد داشته باشیم.


تاریخ خبر: 1398/07/01
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی