نظام مالیاتی، سازگار با اقتصاد مقاومتی
چاپ مطلب

نظام مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت، حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی دارد و عامل تعیین کننده ای در تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می شود.
نظام مالیاتی سازگار، با هموار کردن سیکل تجاری، میتواند،موجب تثبیت و رشد حقیقی اقتصاد و افزایش آستانه مقاومت اقتصاد کلان کشور شود. شفافیت در تمام بخشهای اقتصادی از جمله نظام مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی میتواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر پایه های مالیاتی موجود بکاهد که به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش آستانه مقاومت اقتصادی کشور میشود و اینکه فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی نشان دهنده ناسازگاری نظام مالیات با اقتصاد مقاومتی در ایران است.
منظور از سازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی، چارچوبی نظری و مفهومی و ترکیبی از مولفه هایی است که نظام مالیاتی با داشتن آنها ضمن همسویی و همگرایی با اقتصاد مقاومتی، نقش پیشبرنده ای در تحقق آن دارد."سازگاری نظام مالیاتی" را میتوان به عنوان یک شاخص ترکیبی و به شکل عددی نیز نشان داد که ترکیبی موزون از شاخص های منفردی همچون نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی، درجه شفافیت و پاسخگویی، میزان انعطاف پذیری زمانی و مکانی، مدت وقفه های وصول مالیات و... میباشد. امادر نوشتار پیشرو به چارچوب نظری این شاخص ترکیبی تحت عنوان "سازگاری نظام مالیاتی با اقتصادمقاومتی" بسنده شده است. چارچوبی که مهمترین مولفه های آن عبارتند از:
تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی
کمک به توزیع عادالنه درآمدها و داراییها
تثبیت کننده اقتصاد کلان
داشتن کارایی (تخصیص بهینه منابع)
داشتن اثربخشی (تحقق اهداف نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتی)
وصول آسان و سریع مالیاتها
تنوع پایه ها و نرخ های مالیاتی در منطقه ها و موقعیت های مختلف
شفافیت و پاسخگویی
تقویت آستانه مقاومت اقتصادی
معافیتهای مالیاتی هدفمند
گسترش ظرفیتهای مالیات
پرهیز از شوکهای مالیاتی
کنترل و مهار فساد مالیاتی و فرار مالیاتی از طریق ساختار و سیستم هوشمند مالیاتی
بستن راه های اقتصاد زیرزمینی که همگی در یک بسته سیاست مالی، ارتباط و ترتیب منطقی داشته و ابزارسیاست مالی فعال به نام "نظام مالیات سازگار با اقتصاد مقاومتی" در ایران را ارایه میکنند.
در نتیجه میتوان گفت:
الف) گسترش پایه های مالیاتی می تواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر پایه های مالیاتی موجود بکاهد که به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش آستانه مقاومت اقتصادی کشور میشود.
ب) در شرایط اقتصاد مقاومتی و تهدیدهای داخلی و خارجی که نیازمند مشارکت و اتحاد ملت بیشترهستیم، شفافیت در تمام بخشهای از جمله نظام مالیاتی میتواند نظام انگیزشی را تقویت وحمایت مردم در سطح کلان اقتصاد را بیشتر نماید.
ج) منطق اقتصادی و مصلحت مقاومت و تاب آوری بخشهای اقتصاد کشور در حال تحریم اقتضا می کندکه تغییر در ترکیب درآمد مالیاتی به گونه ای باشد که فشار بر بخش تولید کاهش یافته و بر بخش مصرف آن هم به طور معقول منتقل شود. چون در غیر این صورت اقتصادی از جمله نظام مالیاتی میتواند نظام انگیزشی را تقویت وحمایت مردم در سطح کلان اقتصاد را بیشتر نماید.شاهد یک نشانه دیگر از ناسازگاری نظام مالیاتی کشور با اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.


تاریخ یادداشت: 1398/08/26
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی