تأثیرفرهنگ سازی مالیاتی درتمکین و مشارکت مودیان
چاپ مطلب

مالیات یک جنبه اساسی از زندگی مدرن است. بودجه هایی که دولت ها از مالیات بدست می آورند، برای ارائه خدمات ضروری و کالاهای عمومی، پرداخت می شود. لذا تمایل افراد به پرداخت مالیات، نقش مهمی در ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد. تمکین مالیاتی معمولا به عنوان درجه ای است که فرد یا یک سازمان، از قوانین و مقررات مالیاتی، پیروی می کند. یکی دیگر از اصول کلیدی در ادبیات موجود، این است که تمکین مالیاتی از سوی مالیات دهندگان، زمانی اجرایی می شود که قوانین و مقررات مالی مربوطه، به وضوح، مشخص شده و در دسترس باشد.
فرهنگ مالیاتی با کار تبلیغاتی صرف ایجاد نمی شود; بلکه باید برای رسیدن به این هدف مالیات را در جامعه و نزد قشرهای گوناگون مردم تبدیل به یک باور ملی نمود. ممکن است مالیات از نظر برخی، پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلقی شود و به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت هایی صورت گیرد، لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. به بیانی دیگر مالیات از اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنی تری باشد، وصول مالیات با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مودیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می کنند.
بدیهی است عقاید، ارزشها، باورها و حتی زبان و نمادهایی که در یک جامعه کاربرد دارد، عناصر مهم فرهنگ به شمار می روند و فرهنگ مالیاتی نیز به همین سیاق، متاثر از عناصر مذکور است. بنابراین برای افزایش تمکین مودیان می باید اقدامات موثری در خصوص تاثیر بر عناصر فرهنگ مالیاتی صورت گیرد که مهمترین آنها، شامل آموزش مودیان، معرفی مالیات و اثرات آن بر جامعه از طریق اجرای برنامه های فرهنگی و رسانه ای، آگاه سازی عموم از موارد مصرف مالیات، تبیین فرار مالیاتی به عنوان یک جرم بزرگ که زیان آن به کل افراد جامعه می رسد و در نهایت تقویت روحیه قانونمداری در جامعه است.
همچنین اقدامات غیرمستقیم دیگری همچون هماهنگی با اصناف و اتحادیه ها برای آموزش مودیان و ارتقای فرهنگ مالیاتی، مکانیزاسیون ادارات و الکترونیکی کردن خدمات مالیاتی، مبارزه جدی با فساد در درون دستگاه، تشویق و تقدیر از مودیان خوش حساب، اطلاع رسانی قوانین و مقررات به صورت بهنگام و موثر به مودیان، از جمله موارد دیگری است که بر ارتقای تکمین مودیان اثرگذار است.
بدیهی است برای نتیجه بخشی هر چه بیشتر اقدامات و برنامه توسعه فرهنگ مالیاتی، می باید رفتار کارکنان دستگاه مالیاتی به گونه ای باشد که حس اعتماد مودیان را برانگیزاند و مودیان و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور خود را در یک مسیر و در حکم شریک ببینند که هدف آن توسعه همه جانبه کشور و رشد و پیشرفت اقتصادی است.
جایگاه و کارآیی سیستم های مالیاتی در هر کشور، مرهون نوع و نحوه مدیریت مالیاتی و میزان موفقیت آن در اجرای برنامه های توسعه فرهنگ مالیاتی است که در نهایت منجر به افزایش تمکین مودیان آن جامعه می شود و روشن است که با افزایش تمکین مودیان، عملا هزینه های وصول مالیات کاهش یافته، فرارهای مالیاتی به میزان چشمگیری کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی نیز جهت معناداری پیدا خواهد کرد و شهروندان به شکل مطلوبی از رفاه عمومی، امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و زمینه های عدالت اجتماعی بهره مند خواهند شد.


تاریخ یادداشت: 1398/12/06
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی